info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.30, godz. 09:19
kontakt
RESBUD

Komunikaty

15/06/22 14:53 RESBUD SE: Przekazanie treści niezaudytowanego skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok. Submission of the content of the unaudited consolidated annual report for 2021.
10/06/22 16:29 RESBUD SE: Aktualizacja Dokumentu Informacyjnego. Update of the Information Document.
15:56 RESBUD SE: Rejestracja zmian statutu spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego. Registration of the amendments to the Articles of Association and increase of share capital.
24/05/22 17:27  brak uprawnień GPW: komunikat - Resbud SE
23/05/22 21:45 RESBUD SE: Publikacja dokumentu informacyjnego. Publication of the information document.
21:37 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 maja 2022 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 23 May 2022.
02/05/22 22:40 RESBUD SE: RESBUD SE formularz skonsolidowanego raportu rocznego
29/04/22 17:53 RESBUD SE: Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2021 rok. Change of the date of publishing the annual report for 2021.
28/04/22 17:01 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 23 maja 2022 roku. Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 23th of May 2022.
08/02/22 13:05  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki RESBUD SE
19/01/22 17:25 RESBUD SE: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną RESBUD SE. Conclusion of a significant agreement by a subsidiary of RESBUD SE.
17:19 RESBUD SE: Kalendarz inwestora na 2022 rok. Investor's calendar for 2022.
10/12/21 17:24 RESBUD SE: Częściowy podział zysku uzyskanego przez spółkę zależną od emitenta. Partially distribution of profit made by subsidiary of the issuer.
01/12/21 17:26 RESBUD SE: Zawarcie umowy z nowym audytorem. Conclusion of an agreement with a new auditor.
02/11/21 16:48 RESBUD SE: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy przez spółkę zależną emitenta Conpol Sp. z o. o. Conclusion of an annex to a significant agreement by a subsidiary of the issuer Conpol Sp. z o. o.