info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.26, godz. 10:06
kontakt
RESBUD

Komunikaty

23/11/22 12:49 RESBUD SE: Temat: Informacja dotycząca składu akcjonariatu RESBUD SE. Subject: Information on the composition of the shareholders of RESBUD SE.
22/11/22 13:27 RESBUD SE: Temat: Rozwiązanie umowy z dotychczasowym audytorem - KPMG Baltics OÜ Subject: Termination of contract with previous auditor - KPMG Baltics OÜ
18/11/22 11:58 RESBUD SE: Raport bieżący nr 20/2022: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Current Report No. 20/2022: Changes in the composition of the Supervisory Board.
11:47 RESBUD SE: Raport bieżący nr 19/2022 - Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 listopada 2022 roku.Current Report No. 19/2022 - Information for shareholders on the conduct of the Annual General Meeting convened for November 17, 2022.
26/10/22 09:51 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 17 listopada 2022 roku. Notice on convening an Annual General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 17 th of November 2022.
19/10/22 15:19 RESBUD SE: RESBUD SE
07/10/22 14:45 RESBUD SE: Raport audytora z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego RESBUD SE za 2021 rok Auditor's report on the audit of the consolidated financial statements of RESBUD SE for 2021
30/09/22 15:37 RESBUD SE: Przekazanie treści Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za I półrocze 2022 Submission of the content of the Condensed Consolidated Financial Statements for the first half of 2022.
13/09/22 15:56 RESBUD SE: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. / Changes in the composition of the Supervisory Board.
15:28  brak uprawnień Resbud przenosi siedzibę spółki oraz zarządu do Polski
14:53 RESBUD SE: Zawiadomienie akcjonariuszy dotyczące przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 września 2022 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 12 September 2022.
09/09/22 13:42 RESBUD SE: Informacja dotycząca działań w zakresie spółek zależnych RESBUD SE. Information on activities concerning RESBUD SE subsidiaries.
26/08/22 16:46 RESBUD SE: Aktualizacja porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE zwołanego na dzień 12 września 2022 roku. Update of the agenda of the Extraordinary General Meeting of RESBUD SE convened for 12 September 2022.
17/08/22 15:39 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 12 września 2022 roku. Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 12th of September 2022.
05/07/22 15:51 RESBUD SE: Rozpoczęcie procedury zmiany siedziby spółki. Commencement of the procedure for changing the registered office of the company.