info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.14, godz. 21:54
kontakt
RESBUD

Komunikaty

02/05/21 19:41 RESBUD SE: RESBUD SE formularz raportu rocznego
24/04/21 22:15 RESBUD SE: Zmiany w składzie Zarządu. Changes in the composition of the Management Board.
23/04/21 19:14 RESBUD SE: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Changes in the composition of the Supervisory Board.
13:37 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 23 April 2021.
22/04/21 21:49 RESBUD SE: Rezygnacja członka zarządu. Resignation of a member of the Management Board.
15/04/21 20:20 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 roku. Update of information regarding Extraordinary General Meeting, convened on 23 April 2021.
09/04/21 18:54 RESBUD SE: Zmiany w agendzie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 roku. Amendments to agenda of Extraordinary General Meeting convened on 23 April 2021
25/03/21 20:21 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 23 kwietnia 2021 roku. Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 23 April 2021.
15/03/21 20:52 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy. Zwiększenie zaangażowania w Spółkę. Information for shareholders. Notification about increase in ownership of the Company.
09/03/21 21:57 RESBUD SE: Rejestracja zmian statutu spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego. Registration of the amendments to the Articles of Association and increase of share capital.
09/02/21 18:28  brak uprawnień GPW: Komunikat - RESBUD SE
04/02/21 23:11 RESBUD SE: Nabycie udziałów w celu pokrycia wkładu niepieniężnego na akcje nowej emisji. Acquisition of shares to cover in-kind contribution of new issued shares.
13/01/21 16:40 RESBUD SE: Kalendarz inwestora na 2021 rok. Investor's calendar for 2021.
16:07 RESBUD SE: Rozwiązanie umowy z audytorem. Termination of the contract with the auditor.
31/12/20 12:44 RESBUD SE: Dokonanie przydziału akcji nowej emisji. Allocation of new issued shares.