info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.04, godz. 04:11
kontakt
RESBUD

Komunikaty

09/02/21 18:28  brak uprawnień GPW: Komunikat - RESBUD SE
04/02/21 23:11 RESBUD SE: Nabycie udziałów w celu pokrycia wkładu niepieniężnego na akcje nowej emisji. Acquisition of shares to cover in-kind contribution of new issued shares.
13/01/21 16:40 RESBUD SE: Kalendarz inwestora na 2021 rok. Investor's calendar for 2021.
16:07 RESBUD SE: Rozwiązanie umowy z audytorem. Termination of the contract with the auditor.
31/12/20 12:44 RESBUD SE: Dokonanie przydziału akcji nowej emisji. Allocation of new issued shares.
22/12/20 21:58 RESBUD SE: Złożenie oferty nabycia nowych akcji potencjalnym subskrybentom. Submission of an offer to acquire new shares to potential subscribers.
08/12/20 17:58 RESBUD SE: Sporządzenie tłumaczenia na język polski raportu półrocznego za 2020 rok. Translation into Polish of the 2020 half-yearly report.
12/11/20 21:06 RESBUD SE: Informacja dotycząca przedłużenia subskrypcji akcji. Information regarding extending of the share subscription.
29/10/20 20:07 RESBUD SE: Informacja dotycząca wyników subskrypcji akcji w podstawowym okresie subskrypcyjnym. Information regarding results of the share subscription during the main subscription term.
13/10/20 21:57 RESBUD SE: Sporządzenie tłumaczenia na język polski raportu rocznego za 2019 rok. Preparing a translation into Polish of the 2019 annual report.
30/09/20 20:43 RESBUD SE: RESBUD SE formularz raportu półrocznego
07/09/20 17:41 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 września 2020 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Annual General Meeting convened on 7 September 2020.
13/08/20 18:27 RESBUD SE: Korekta drobnych omyłek pisarskich w wersji polskiej dwóch załączników do raportu bieżącego 24/2020 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Correction of minor clerical errors in polish version of two attachments to current report 24/2020 about convening of Annual General Meeting.
15:44 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 7 września 2020 roku. Notice on convening an Annual General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 7 September 2020.
10/08/20 20:21 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 sierpnia 2020 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Annual General Meeting convened on 10 August 2020.