info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 22:15
kontakt
RESBUD

Komunikaty

15/07/21 21:25 RESBUD SE: Zmiana terminu przekazania zaudytowanego raportu rocznego za 2020. Change of the date of submitting the audited annual report for 2020.
18/06/21 19:50 RESBUD SE: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną RESBUD SE. Conclusion of a significant agreement by subsidiary of RESBUD SE.
16/06/21 21:23 RESBUD SE: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od RESBUD SE. Conclusion of a significant agreement by subsidiary of RESBUD SE.
14/06/21 21:17 RESBUD SE: Zmiana terminu przekazania zaudytowanego raportu rocznego za 2020. Change of the date of submitting the audited annual report for 2020.
02/06/21 21:00 RESBUD SE: Udzielenie poręczenia gwarancji bankowej przez spółkę zależną Energokompliekt OOO w zakresie uzgodnionych kontraktów handlowych dostawy materiałów budowlanych przy budowie fabryki celulozowej-papierniczej. The conclusion of surety agreement for bank guarantee by the subsidiary Energokomplyekt OOO in extent of agreed commercial contracts for supply of construction materials for the construction of a pulp and paper factory.
31/05/21 20:32 RESBUD SE: Zmiana terminu przekazania zaudytowanego raportu rocznego za 2020. Change of the date of submitting the audited annual report for 2020.
17/05/21 15:26 RESBUD SE: Zmiana terminu przekazania zaudytowanego raportu rocznego za 2020. Change of the date of submitting the audited annual report for 2020.
02/05/21 19:41 RESBUD SE: RESBUD SE formularz raportu rocznego
24/04/21 22:15 RESBUD SE: Zmiany w składzie Zarządu. Changes in the composition of the Management Board.
23/04/21 19:14 RESBUD SE: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Changes in the composition of the Supervisory Board.
13:37 RESBUD SE: Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 roku. Notice to shareholders concerning the conduct of the Extraordinary General Meeting convened on 23 April 2021.
22/04/21 21:49 RESBUD SE: Rezygnacja członka zarządu. Resignation of a member of the Management Board.
15/04/21 20:20 RESBUD SE: Aktualizacja informacji dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 roku. Update of information regarding Extraordinary General Meeting, convened on 23 April 2021.
09/04/21 18:54 RESBUD SE: Zmiany w agendzie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2021 roku. Amendments to agenda of Extraordinary General Meeting convened on 23 April 2021
25/03/21 20:21 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 23 kwietnia 2021 roku. Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 23 April 2021.