info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.22, godz. 13:06
kontakt
TOYA

Komunikaty

05/08/19 15:40  brak uprawnień Toya planuje skup do 3 mln akcji własnych po cenie 6,8-7,2 zł
15:10 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 2 września 2019
14:35 TOYA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 września 2019 r.
22/07/19 18:18 TOYA S.A.: Zgłoszenie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. (dalej: Spółka) wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał.
09:55  brak uprawnień DM BOŚ rekomenduje "kupuj" Toyę z ceną docelową 8,7 zł
27/06/19 15:29 TOYA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 26 czerwca 2019
26/06/19 19:03  brak uprawnień Toya planuje skup do 3 mln akcji własnych po cenie 5,2-7,8 zł
18:47 TOYA S.A.: Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywającego się w dniu 26 czerwca 2019 r., ze wskazaniem których uchwał sprzeciwy dotyczyły
18:35 TOYA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 26 czerwca 2019 r. oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania
08:21 TOYA S.A.: Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
14/06/19 18:40  brak uprawnień Akcjonariusz Toya chce, by spółka wypłaciła 0,52 zł dywidendy na akcję
16:56 TOYA S.A.: Treść projektu uchwały, zgłoszonej przez Akcjonariusza, dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
29/05/19 17:00 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca 2019, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
16:36 TOYA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2019 r.
16:26 TOYA S.A.: Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.