info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 04:32
kontakt
TOYA

Komunikaty

16/09/20 07:45 TOYA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
14/09/20 14:48 TOYA S.A.: Zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
08/09/20 14:17 TOYA S.A.: Powołanie Członków Zarządu TOYA S.A.
14:07 TOYA S.A.: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu
13:59 TOYA S.A.: Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny
04/09/20 09:46 TOYA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 31 sierpnia 2020
31/08/20 18:53 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 31 sierpnia 2020 r.
18:29 TOYA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 31 sierpnia 2020 r.
15:54 TOYA S.A.: Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
15:45  brak uprawnień Toya wypłaci 0,80 zł dywidendy na akcję
15:35 TOYA S.A.: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 rok.
15:07 TOYA S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej TOYA S.A.
28/08/20 14:30 TOYA S.A.: Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr WAR/8833/20/326/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
27/08/20 17:39 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/08/20 11:24  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Toya do 8 zł, a rekomendację do "kupuj"