info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.02, godz. 20:45
kontakt
TOYA

Komunikaty

21/01/21 08:34 TOYA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2021
11/12/20 13:44 TOYA S.A.: Aneks z dnia 11 grudnia 2020 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10
13/11/20 14:22 TOYA S.A.: Wypłata dywidendy
12/11/20 15:23 TOYA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
05/11/20 17:23 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/10/20 18:22 TOYA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
24/09/20 13:41 TOYA S.A.: Aneks z dnia 24 września 2020 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr 09/030/19/Z/VV
16/09/20 07:45 TOYA S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
14/09/20 14:48 TOYA S.A.: Zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
08/09/20 14:17 TOYA S.A.: Powołanie Członków Zarządu TOYA S.A.
14:07 TOYA S.A.: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu
13:59 TOYA S.A.: Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny
04/09/20 09:46 TOYA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 31 sierpnia 2020
31/08/20 18:53 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 31 sierpnia 2020 r.
18:29 TOYA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 31 sierpnia 2020 r.