info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 10:14
kontakt
TOYA

Komunikaty

16/07/21 13:33 TOYA S.A.: Wypłata dywidendy
02/07/21 08:29 TOYA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 29 czerwca 2021
01/07/21 07:05  brak uprawnień Toya widzi potencjał w sprzedaży online; w ?22 planuje uruchomić magazyn w Chinach (wywiad)
29/06/21 15:19 TOYA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 29 czerwca 2021 r.
13:47 TOYA S.A.: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok.
13:28 TOYA S.A.: Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok.
31/05/21 14:02 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 czerwca 2021, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
12:51 TOYA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2021r.
25/05/21 15:15  brak uprawnień Rada nadzorcza spółki Toya negatywnie ocenia propozycję wypłaty 0,29 zł dywidendy na akcję
15:02 TOYA S.A.: Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.
13/05/21 09:34  brak uprawnień Toya chce wypłacić 0,29 zł dywidendy na akcję
09:17 TOYA S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020
11/05/21 16:52 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16:31 TOYA S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2021 roku grupy kapitałowej TOYA S.A
07/05/21 17:22 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego