info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 18:23
kontakt
TOYA

Komunikaty

26/03/20 17:20 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:18 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz raportu rocznego
23/03/20 16:37 TOYA S.A.: Informacja o możliwym wpływie koronawirusa COVID-19 na działalność TOYA S.A.
18/03/20 13:55 TOYA S.A.: Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
16/03/20 16:30 TOYA S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 marca 2020 r.
15:20 TOYA S.A.: Wniosek Akcjonariusza o odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
21/02/20 16:18 TOYA S.A.: Podpisanie umowy przez podmiot zależny
19/02/20 12:43 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 17 marca 2020
12:41 TOYA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 marca 2020 r.
06/02/20 13:08 TOYA S.A.: Aneks z dnia 6 lutego 2020 r. do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr 09/030/19/Z/VV
05/02/20 14:34 TOYA S.A.: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Toya" S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
31/01/20 13:46 TOYA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych TOYA S.A. w roku obrotowym 2020
24/01/20 15:13 TOYA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 20 stycznia 2020r.
20/01/20 16:02  brak uprawnień NWZ Toya upoważniło zarząd do skupu do 3 mln akcji własnych
15:56 TOYA S.A.: Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji