info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 07:34
kontakt
TOYA

Komunikaty

07/11/19 17:14 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/09/19 19:13 TOYA S.A.: Aneks z dnia 17 września 2019r. do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr K00856/17
05/09/19 16:04 TOYA S.A.: Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
04/09/19 15:05 TOYA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 2 września 2019
02/09/19 17:20 TOYA S.A.: Treść projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywającego się w dniu 2 września 2019 r., zgłoszonej przez akcjonariusza
17:09 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 2 września 2019 r.
16:53 TOYA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TOYA" S.A. odbywające się w dniu 2 września 2019 r.
16:43 TOYA S.A.: Zawiadomienie pełnomocnika akcjonariusza - znaczne pakiety akcji
28/08/19 17:15 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
05/08/19 15:40  brak uprawnień Toya planuje skup do 3 mln akcji własnych po cenie 6,8-7,2 zł
15:10 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 2 września 2019
14:35 TOYA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 września 2019 r.
22/07/19 18:18 TOYA S.A.: Zgłoszenie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TOYA S.A. (dalej: Spółka) wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał.
09:55  brak uprawnień DM BOŚ rekomenduje "kupuj" Toyę z ceną docelową 8,7 zł
27/06/19 15:29 TOYA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 26 czerwca 2019