info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.26, godz. 19:43
kontakt
DANKS

Komunikaty

25/05/20 23:40  brak uprawnień DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SA (5/2020) Danks - raport okresowy za I kwartał 2020
12/05/20 19:56  brak uprawnień DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019 oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
16/04/20 18:52 DANKS S.A.: Nabycie od banku wierzytelności zabezpieczonej hipoteką
05/03/20 19:54 DANKS S.A.: Zmiana stanu posiadania
28/02/20 17:03 DANKS S.A.: Pośrednie nabycie akcji Emitenta dokonane przez podmiot powiązany z członkiem Zarządu Emitenta
16:53 DANKS S.A.: Zmiana stanu posiadania
15/02/20 11:59  brak uprawnień DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SA (3/2020) Korekta - uzupełnienie raportu kwartalnego nr 2/2020
14/02/20 19:37  brak uprawnień DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SA (2/2020) Danks - raport okresowy za IV kwartał 2019
29/01/20 12:31  brak uprawnień DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020
14/11/19 21:52  brak uprawnień DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SA (10/2019) Danks - raport okresowy za III kwartał 2019
14/08/19 22:27  brak uprawnień DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SA (9/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019
01/07/19 16:12 DANKS S.A.: Zmiana stanu posiadania
21/06/19 21:09 DANKS S.A.: Informacja w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - przekroczenie przez pełnomocnika progu 5 proc. ogólnej liczby głosów
21:03 DANKS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w dniu 19 czerwca 2019 roku.
20/06/19 00:00  brak uprawnień DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SA (8/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w dniu 19 czerwca 2019 roku.