info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 22:48
kontakt
BIOMED

Komunikaty

20/09/21 15:50  brak uprawnień Biomed-Lublin zakończył proces pozyskania kapitału w formie equity
15:20 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zakończenie procesu pozyskania finansowania w formie kapitału
01/09/21 06:56  brak uprawnień Biomed Lublin otrzyma ponad 40 mln zł dotacji na budowę zakładu Onko BCG
31/08/21 22:26 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Uzyskanie dotacji na budowę Zakładu produkcyjnego Onko BCG z PO IR Działanie 3.2
17:15 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA formularz raportu półrocznego
27/08/21 08:33 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.
26/08/21 08:49 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Spłata przez Emitenta pożyczki w kwocie 6 mln zł
11/08/21 07:10  brak uprawnień Biomed Lublin liczy na wzrost wyników w '21; czeka na wyniki badań leku na COVID-19 (wywiad)
30/07/21 13:06  brak uprawnień BIOMED LUBLIN SA (1/2021) BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
09/07/21 16:15  brak uprawnień Biomed Lublin ma umowę na budowę Zakładu ONKO BCG
15:49 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie znaczącej umowy o generalne wykonawstwo
06/07/21 21:53 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta (zwrot pożyczonych akcji)
23/06/21 15:54 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Rejestracja akcji emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
12:30  brak uprawnień Biomed Lublin spodziewa się rozpoczęcia sprzedaży Onko BCG w Szwajcarii w II poł. '22
22/06/21 13:52  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii R spółki ?BIOMED-LUBLIN? WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA