info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 00:12
kontakt
BIOMED

Komunikaty

09/04/21 15:20 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Powiadomienie o transakcjach na akcjach (zawarcie umów pożyczek akcji) Emitenta
00:00 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji emitenta do obrotu giełdowego
08/04/21 19:07  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki "BIOMED-LUBLIN" WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
07/04/21 14:13  brak uprawnień Biomed Lublin planuje emisję 3 mln akcji na rzecz Ipopemy Securities
13:28 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Finansowanie strategicznych projektów Spółki
01/04/21 22:04 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie aneksów do umów pożyczek
30/03/21 22:34 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Rejestracja akcji emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
16/03/21 08:48 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Rozpoczęcie negocjacji z ABM w sprawie komercjalizacji wyników badań klinicznych dotyczących zastosowania terapeutycznego Immunoglobuliny anty SARS CoV 2 u pacjentów z COVID 19
15/03/21 23:25 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Informacja o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta
04/03/21 07:31  brak uprawnień Zysk netto Biomedu Lublin w 2020 r. wzrósł rdr o 79 proc. do 4,4 mln zł.
03/03/21 22:56 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA formularz raportu rocznego
01/03/21 19:20 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta zwołanym na dzień 26.02.2021 r
26/02/21 18:16 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 26 lutego 2021 roku
25/02/21 22:22 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
19/02/21 16:08 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Otrzymanie istotnej informacji o statusie procesu rejestracji na terytorium Niemiec i Szwajcarii produktu leczniczego wytwarzanego przez Biomed Lublin S.A. pod nazwą handlową Onko BCG