info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.02, godz. 11:20
kontakt
BIOMED

Komunikaty

31/03/20 14:25 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Spłata zobowiązań układowych przez Emitenta
27/03/20 16:44 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie aneksu do porozumienia z PARP
19/03/20 22:33 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta
18/03/20 20:00 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA formularz raportu rocznego
16/03/20 20:25 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
06/03/20 16:03  brak uprawnień Value FIZ ma mniej niż 5 proc. ogólnej liczby głosów na walnym Biomedu
15:52 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji
17/02/20 14:42 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji
14:36 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta
14:33 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta
06/02/20 20:36 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Korekta powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta
20:33 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Korekta powiadomienia o transakcji na akcjach Emitenta
31/01/20 13:24 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2019
29/01/20 21:06 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
27/01/20 19:30 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Powołanie członka Komitetu Audytu Emitenta