info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 12:58
kontakt
BIOMED

Komunikaty

15/06/21 09:30 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Rejestracja akcji emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
11/06/21 18:44 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawiadomienie - znaczne pakiety akcji
09/06/21 21:56 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta
12:03 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta
11:59 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta
02/06/21 16:24 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta zwołanym na dzień 1.06.2021 r.
15:23 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Powołanie cżłonków Rady Nadzorczej na nową kadencję
12:30 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 1 czerwca 2021 roku
31/05/21 22:38 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta
28/05/21 09:10 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA formularz raportu kwartalnego
09:02 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Korekta raportu okresowego za 1 kwartał 2021
27/05/21 23:35 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA formularz raportu kwartalnego
17/05/21 19:51 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie umowy objęcia akcji serii R
10/05/21 12:00 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii R
05/05/21 12:27 BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia