info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.22, godz. 08:08
kontakt
BIOGENED

Komunikaty

29/08/19 19:29  brak uprawnień GPW: Komunikat - BIOGENED SA
28/08/19 13:04  brak uprawnień BIOGENED SA (14/2019) Wykup i umorzenie obligacji serii BGD1119
13:01  brak uprawnień BIOGENED SA (13/2019) Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 i serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna
27/08/19 13:04 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
14/08/19 15:16 BIOGENED S.A.: Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy
15:03  brak uprawnień BIOGENED SA (12/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku. Biogened Spółka Akcyjna
12/08/19 18:53  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami serii BGD1119 spółki BIOGENED SA
06/08/19 14:51 BIOGENED S.A.: Informacja o realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji serii BGD1119
24/07/19 17:15 BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy z domem maklerskim
05/07/19 17:09 BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy kredytu obrotowego
17:04 BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy kredytu obrotowego
16:59 BIOGENED S.A.: : Zawarcie aneksu do umowy kredytu obrotowego
16:52 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu obrotowego
16:47 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym
12/06/19 16:26  brak uprawnień BIOGENED SA (11/2019) Odwołanie i powołanie członków rady nadzorczej