info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.17, godz. 16:59
kontakt
BIOGENED

Komunikaty

24/12/19 12:07 brak uprawnień BIOGENED SA (20/2019) Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.
12:03 brak uprawnień BIOGENED SA (19/2019) Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r.
11:59 brak uprawnień BIOGENED SA (18/2019) Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2019 r.
02/12/19 16:55 BIOGENED S.A.: Zawarcie umów leasingu operacyjnego
28/11/19 16:07 brak uprawnień BIOGENED SA (17/2019) Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD0920
15/11/19 16:02 BIOGENED S.A.: Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy
14/11/19 16:07 brak uprawnień BIOGENED SA (16/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
12/11/19 13:42 brak uprawnień BIOGENED SA (15/2019) Zawarcie umowy z firmą audytorską o badanie sprawozdań finansowych
29/08/19 19:29 brak uprawnień GPW: Komunikat - BIOGENED SA
28/08/19 13:04 brak uprawnień BIOGENED SA (14/2019) Wykup i umorzenie obligacji serii BGD1119
13:01 brak uprawnień BIOGENED SA (13/2019) Terminowa wypłata odsetek z obligacji serii BGD1119 i serii BGD0920 Biogened Spółka Akcyjna
27/08/19 13:04 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
14/08/19 15:16 BIOGENED S.A.: Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy
15:03 brak uprawnień BIOGENED SA (12/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku. Biogened Spółka Akcyjna
12/08/19 18:53 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami serii BGD1119 spółki BIOGENED SA