info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 23:12
kontakt
KLON

Komunikaty

25/05/21 13:14 KLON S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2021r. wraz projektami uchwał.
13:09 brak uprawnień KLON SA (8/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2021r. wraz z projektami uchwał.
24/05/21 12:35 brak uprawnień KLON SA (7/2021) Raport Roczny Spółki KLON S.A. za 2020 rok.
17/05/21 12:39 brak uprawnień KLON SA (6/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
07/05/21 12:18 brak uprawnień KLON SA (5/2021) Zmiana terminu publikacji raportu.
28/04/21 10:45 brak uprawnień KLON SA (4/2021) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego.
25/02/21 13:21 KLON S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem.
15/02/21 12:51 brak uprawnień KLON SA (3/2021) Raport kwartalny za IV kwartał 2020r.
31/01/21 17:05 brak uprawnień KLON SA (2/2021) Informacja o zawarciu umowy na badanie sprawozdania finansowego.
16:53 brak uprawnień KLON SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych.
14/11/20 17:16 brak uprawnień KLON SA (10/2020) Raport za III kwartał 2020 r.
01/09/20 10:45 KLON S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu KLON S.A. w dniu 31 sierpnia 2020r.
09:38 brak uprawnień KLON SA (9/2020) Treść uchwał podjętych na ZWZ KLON S.A. w dniu 31.08.2020r.
14/08/20 09:36 brak uprawnień KLON SA (8/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
04/08/20 14:02 brak uprawnień KLON SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020r. wraz z projektami uchwał.