info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.25, godz. 17:49
kontakt
AC

Komunikaty

22/10/20 13:34 AC S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu AC S.A.
16/10/20 14:32 AC S.A.: Drugie wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
01/10/20 16:36 AC S.A.: Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za III Q 2020 r.
24/09/20 16:09 AC S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych
16/09/20 16:02 AC S.A.: Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych z Transzy 2019 uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego
31/08/20 15:40 AC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AC S.A. dnia 31.08.2020 r.
15:17 AC S.A.: Uchwała Walnego Zgromadzenia AC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 r.
15:15  brak uprawnień AC wypłaci 1,85 zł dywidendy na akcję
15:07 AC S.A.: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie AC S.A. dnia 31.08.2020 r.
14:38 AC S.A.: Przyznanie warrantów subskrypcyjnych z Transzy 2019 uprawniających do objęcia akcji Spółki
10/08/20 07:28 AC S.A.: AC S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
05/08/20 12:41  brak uprawnień Ipopema Securities obniżyła rekomendację dla AC do "trzymaj"
04/08/20 14:36 AC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.
29/07/20 16:23 AC S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019
13:48  brak uprawnień Zarząd AC rekomenduje wypłatę 1,25 zł dywidendy na akcję