info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 05:49
kontakt
AC

Komunikaty

01/04/20 16:32 AC S.A.: Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za I Q 2020
31/03/20 15:55 AC S.A.: Nabycie akcji AC S.A. z Transzy 2018 w ramach Programu Motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
14:29 AC S.A.: Zakończenie subskrypcji warrantów serii E i sprzedaży akcji AC S.A. serii E posiadaczom tych warrantów w ramach Transzy 2018 Programu Motywacyjnego, wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta
18/03/20 11:50  brak uprawnień AC nie odczuwa problemów w działalności, ale widzi ryzyko obniżenia popytu na instalacje gazowe (wywiad)
16/03/20 09:22  brak uprawnień AC chce przeznaczyć na inwestycje 15,5 mln zł w 2020 roku
08:51  brak uprawnień Wyniki AC Autogaz w IV kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
07:21 AC S.A.: AC S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
04/03/20 11:39  brak uprawnień AC chce wypłacić 2,80 zł dywidendy na akcję z zysku za '19
11:31 AC S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r.
07/01/20 11:37 AC S.A.: Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020
02/01/20 16:10 AC S.A.: Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za IV Q 2019
30/12/19 12:15  brak uprawnień AC SA (1/2019) AC Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
16/12/19 09:16 AC S.A.: przekroczenie przez fundusze zarządzane przez IPOPEMA TFI S.A. 5% ogólnej liczby głosów
11/12/19 14:56 AC S.A.: obniżenie udziału funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów
08/11/19 17:17 AC S.A.: AC S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową