info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 12:53
kontakt
AC

Komunikaty

22/04/21 15:46 AC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.
01/04/21 13:11 AC S.A.: Wstępne dane o przychodach ze sprzedaży za I Q 2021
31/03/21 09:12  brak uprawnień Przychody AC w '20 spadły do 185,2 mln zł, a zysk netto do 30,9 mln zł
06:37 AC S.A.: AC S.A.
30/03/21 13:02  brak uprawnień AC SA (1/2021) AC Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
12:36 AC S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Spółki dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020
11/03/21 12:18  brak uprawnień AC chce wypłacić 2,2 zł dywidendy na akcję
12:11 AC S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2020 r.
04/03/21 11:44 AC S.A.: Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2020 r.
28/01/21 12:49 AC S.A.: Przedłużenie umowy z firmą audytorską do przeprowadzania przeglądu i badania sprawozdań finansowych w latach 2021, 2022
22/01/21 10:13 AC S.A.: Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji 108.500 akcji serii E
21/01/21 14:08  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych serii E spółki AC S.A.
13:58  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (6/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
12:51 AC S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E
12/01/21 10:01 AC S.A.: Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021