info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.26, godz. 11:03
kontakt
JHMDEV

Komunikaty

15/05/20 07:50 JHM DEVELOPMENT S.A.: JHM DEVELOPMENT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/04/20 19:41  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami serii B spółki JHM DEVELOPMENT SA
02/04/20 16:01 JHM DEVELOPMENT S.A.: Złożenie wniosku o wycofanie akcji JHM DEVELOPMENT S.A. z obrotu na rynku regulowanym GPW
27/03/20 15:56 JHM DEVELOPMENT S.A.: Informacja nt. wpływu wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność operacyjną i finansową Emitenta oraz grupy kapitałowej Emitenta
08:33 JHM DEVELOPMENT S.A.: JHM DEVELOPMENT S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
08:30 JHM DEVELOPMENT S.A.: JHM DEVELOPMENT S.A. formularz raportu rocznego
24/03/20 16:47 JHM DEVELOPMENT S.A.: Przedłużenie umowy z firmą audytorską na wykonanie określonych czynności rewizji finansowej
13/03/20 15:32 JHM DEVELOPMENT S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. odbytym w dniu 13 marca 2020 roku
15:27 JHM DEVELOPMENT S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 13 marca 2020 roku, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia
07/02/20 12:28 JHM DEVELOPMENT S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JHM DEVELOPMENT S.A.
31/01/20 19:34  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami serii B spółki JHM DEVELOPMENT
27/01/20 11:37 JHM DEVELOPMENT S.A.: Otrzymanie żądania Akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JHM Development S.A.
17/01/20 15:59 JHM DEVELOPMENT S.A.: Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą na budowę trzech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Bydgoszczy
14/01/20 16:57 JHM DEVELOPMENT S.A.: Informacja o zmianie adresu siedziby JHM DEVELOPMENT S.A.
08/01/20 09:22 JHM DEVELOPMENT S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku