info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.29, godz. 14:03
kontakt
SYNEKTIK

Komunikaty

06/03/20 12:31 SYNEKTIK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3 marca 2020 roku.
04/03/20 12:03 SYNEKTIK S.A.: Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 03.03.2020
03/03/20 15:20  brak uprawnień Synektik wypłaci 0,36 zł dywidendy na akcję
15:15 SYNEKTIK S.A.: Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy
14:34 SYNEKTIK S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej
26/02/20 18:58  brak uprawnień Synektik miał 37,59 mln zł przychodów w I kw. roku 2019/2020, zgodnie z szacunkami (opis)
18:02  brak uprawnień Synektik miał 37,59 mln zł przychodów w I kw. roku 2019/2020, zgodnie z szacunkami (popr.)
17:39  brak uprawnień Synektik miał 37,59 mln zł w I kw. roku 2019/2020, zgodnie z szacunkami
17:13 SYNEKTIK S.A.: SYNEKTIK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/02/20 13:26  brak uprawnień Synektik ma umowę na sprzedaż systemu da Vinci za 12,9 mln zł netto
13:13 SYNEKTIK S.A.: Podpisanie znaczącej umowy sprzedaży systemu Da Vinci
17/02/20 15:17 SYNEKTIK S.A.: Informacja o złożeniu oferty o znaczącej wartości w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych
10/02/20 10:37 SYNEKTIK S.A.: Zgłoszenie projektu nowej uchwały i zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
03/02/20 12:53 SYNEKTIK S.A.: Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej
31/01/20 16:18 SYNEKTIK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 marca 2020 roku.