info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 10:03
kontakt
SYNEKTIK

Komunikaty

23/02/21 17:13 SYNEKTIK S.A.: SYNEKTIK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14:39 SYNEKTIK S.A.: Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Wybór składu Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
18/02/21 16:02 SYNEKTIK S.A.: Rozszerzenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla radiofarmaceutyku Axumin? (podmiot odpowiedzialny Blue Earth Diagnostics) o miejsce wytwarzania w Mszczonowie
17/02/21 11:06 SYNEKTIK S.A.: Powołanie Prokurenta
15/02/21 13:19 SYNEKTIK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 lutego 2021 roku.
11/02/21 15:57 SYNEKTIK S.A.: Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki Synektik SA w dniu 11.02.2021
15:20 SYNEKTIK S.A.: Wybór Członków Rady Nadzorczej Synektik SA nowej kadencji
15:19  brak uprawnień Synektik wypłaci 0,45 zł dywidendy na akcję
15:02 SYNEKTIK S.A.: Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy
08/02/21 11:47 SYNEKTIK S.A.: Publikacja załącznika do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
09:51 SYNEKTIK S.A.: Informacja o wyborze biegłego rewidenta
25/01/21 08:06  brak uprawnień East Value Research rekomenduje "kupuj" Voxel, cena docelowa 59,30 zł
15/01/21 12:41 SYNEKTIK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 11 lutego 2021 roku.
13/01/21 14:04 SYNEKTIK S.A.: Informacja o podpisaniu znaczącej umowy na sprzedaż systemu da Vinci
10:04 SYNEKTIK S.A.: Powołanie członków Zarządu