info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 03:03
kontakt
SYNEKTIK

Komunikaty

21/07/21 13:26  brak uprawnień SYNEKTIK SA (1/2021) Synektik Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
20/07/21 16:27 SYNEKTIK S.A.: Zawarcie umowy kredytu rewolwingowego
17/07/21 06:00  brak uprawnień Skrót wiadomości - piątek, 16 lipca
08/07/21 12:17  brak uprawnień Synektik spodziewa się dalszej poprawy rentowności w kolejnych kwartałach
06/07/21 12:13 SYNEKTIK S.A.: Informacja o podpisaniu znaczącej umowy
01/07/21 13:40 SYNEKTIK S.A.: Powiadomienie o ustanowieniu zastawu na akcjach Spółki
15/06/21 07:33 SYNEKTIK S.A.: SYNEKTIK S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/06/21 14:32 SYNEKTIK S.A.: Informacja o złożeniu znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych
01/06/21 14:59 SYNEKTIK S.A.: Informacja o podpisaniu umowy sprzedaży na system da Vinci
20/05/21 13:41  brak uprawnień Synektik może rozpocząć w najbliższych miesiącach nabór pacjentów do badań klinicznych kardioznacznika
13:37  brak uprawnień Synektik zakłada, że liczba procedur w robotyce chirurgicznej wzrośnie w 2021 roku o 60-70 proc.
07:42 SYNEKTIK S.A.: Podpisanie aneksu do umowy z Intuitive na wyłączną dystrybucję systemów da Vinci
19/05/21 15:54 SYNEKTIK S.A.: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na system Da Vinci
12/05/21 15:22 SYNEKTIK S.A.: Informacja o złożeniu znaczącej oferty na system Da Vinci w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych
10/05/21 07:05  brak uprawnień Synektik spodziewa się poprawy otoczenia rynkowego w II połowie roku 2020/2021 (wywiad)