info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.09, godz. 07:52
kontakt
LUXIMA

Komunikaty

18/03/20 09:49 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki LUXIMA S.A.
12/12/19 19:25 brak uprawnień GPW: upomnienia spółki LUXIMA SA
24/06/19 12:58 brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę LUXIMA S.A.
14/06/19 09:39 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki LUXIMA S.A.
24/04/19 18:40 brak uprawnień GPW: Komunikat - w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki LUXIMA S.A.
26/03/19 08:46 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki LUXIMA SA
14/01/19 19:52 brak uprawnień GPW: Komunikat - LUXIMA SA
03/01/19 19:05 brak uprawnień GPW: warunkowe zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki LUXIMA SA
29/11/18 18:03 brak uprawnień GPW: nałożenie na spółkę LUXIMA SA obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą
23/11/18 13:25 LUXIMA S.A.: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie
14/11/18 17:37 brak uprawnień LUXIMA SA (10/2018) Raport za III kwartał 2018 r.
06/11/18 21:42 LUXIMA S.A.: Złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego spółki zależnej od Emitenta
24/10/18 15:39 brak uprawnień LUXIMA SA (9/2018) Przerwa w obradach WZA LUXIMA S.A.
28/09/18 09:27 LUXIMA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 24.10.2018 r.
09:20 brak uprawnień LUXIMA SA (8/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 24.10.2018 r.