info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 07:28
kontakt
GENXONE

Komunikaty

13/08/21 08:38  brak uprawnień GENXONE SA (14/2021) Raport okresowy za 2 kwartał 2021 roku
21/07/21 16:52 GENXONE S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
20/07/21 19:08  brak uprawnień genXone wypłaci 0,65 zł dywidendy na akcję
18:05  brak uprawnień GENXONE SA (13/2021) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
18:01  brak uprawnień GENXONE SA (12/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 lipca 2021 r.
08/07/21 14:43 GENXONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
29/06/21 15:35 GENXONE S.A.: Informacja o podpisaniu istotnej umowy
23/06/21 15:50 GENXONE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 lipca 2021 r. wraz z projektami uchwał
15:43  brak uprawnień GENXONE SA (11/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 lipca 2021 r. wraz z projektami uchwał
15:39 GENXONE S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r.
15:35  brak uprawnień GENXONE SA (10/2021) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 r.
07/06/21 12:41 GENXONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
12:37 GENXONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej
04/06/21 22:56 GENXONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
10:41 GENXONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta