info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 22:43
kontakt
SWALLET

Komunikaty

15/07/21 10:07 SKINWALLET S.A.: Zakończenie prac na narzędziem Skinwallet Engage
13/07/21 23:00  brak uprawnień SKINWALLET SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 sierpnia 2021 r. wraz z projektem uchwał
22:56 SKINWALLET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 sierpnia 2021 r.
22:25 SKINWALLET S.A.: Zawarcie porozumienia inwestycyjnego z TAR HEEL CAPITAL PATHFINDER MT LIMITED
22:15 SKINWALLET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
06/07/21 15:42 SKINWALLET S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
01/07/21 16:12  brak uprawnień SKINWALLET SA (6/2021) Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2021 r.
10:57 SKINWALLET S.A.: Zawarcie umów lock-up z akcjonariuszami
07/06/21 08:39 SKINWALLET S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie kierunków rozwoju dla Spółki
03/06/21 00:00 SKINWALLET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. r. wraz z projektami uchwał
02/06/21 23:42  brak uprawnień SKINWALLET SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał
28/05/21 18:37  brak uprawnień SKINWALLET SA (4/2021) Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Skinwallet S.A. za rok 2020
14/05/21 17:44  brak uprawnień SKINWALLET SA (3/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
15/04/21 16:17 SKINWALLET S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osobowy zobowiązanej
12/02/21 17:08  brak uprawnień SKINWALLET SA (2/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2020 r.