info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 04:22
kontakt
SHOCKWORK

Komunikaty

18/08/21 13:57 ShockWork Games S.A.: Premiera dużej aktualizacji gry Alder's Blood na platformach Steam i Switch
13:11 ShockWork Games S.A.: Ustalenie daty premiery portu gry Alder's Blood na platformę Xbox One
13/08/21 18:00  brak uprawnień GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych serii A, C i F spółki SHOCKWORK GAMES S.A.
14:34 ShockWork Games S.A.: Zawarcie umowy lock-up dotyczącej akcji Emitenta
11:41  brak uprawnień SHOCKWORK GAMES SA (10/2021) Raport za II kwartał 2021 r.
12/08/21 08:58 ShockWork Games S.A.: Ustalenie daty premiery gry Your Dead Majesty
06/08/21 11:19 ShockWork Games S.A.: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A, C i F Emitenta
04/08/21 17:18  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, C i F spółki SHOCKWORK GAMES S.A.
26/07/21 08:23 ShockWork Games S.A.: Certyfikacja portów gry Alder's Blood na platformy PS4 i Xbox One
08:20 ShockWork Games S.A.: Premiera gry Nadir w formule "early access"
02/07/21 13:33  brak uprawnień SHOCKWORK GAMES SA (9/2021) Korekta raportu kwartalnego za I kwartał roku 2021 - korekta zestawienia zmian w kapitale własnym
01/07/21 11:34 ShockWork Games S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 30.06.2021 r.
10:45  brak uprawnień SHOCKWORK GAMES SA (8/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2021 roku
30/06/21 08:53  brak uprawnień SHOCKWORK GAMES SA (7/2021) Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2020
10/06/21 08:13 ShockWork Games S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie grafik do gier wideo