info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 20:53
kontakt
SHOCKWORK

Komunikaty

23/02/21 13:51  brak uprawnień SHOCKWORK GAMES SA (3/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, C i F
12/02/21 22:19  brak uprawnień SHOCKWORK GAMES SA (2/2021) Raport za IV kwartał 2020 r.
18/01/21 10:24 ShockWork Games S.A.: Aktualizacja informacji na temat gry Your Dead Majesty
15/01/21 09:39  brak uprawnień SHOCKWORK GAMES SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
30/12/20 16:54 ShockWork Games S.A.: Zawiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 MAR
21/12/20 12:22 ShockWork Games S.A.: Uruchomienie wishlisty gry Nadir na platformie Kickstarter
23/11/20 17:58 ShockWork Games S.A.: Zmiana liczby głosów w wyniku zniesienia uprzywilejowania akcji
16/11/20 13:49 ShockWork Games S.A.: Informacja o konwersji akcji oraz zmiany struktury głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
13/11/20 09:22 ShockWork Games S.A.: Transakcja na akcjach Emitenta dokonana przez członka zarządu Emitenta
08:55  brak uprawnień SHOCKWORK GAMES (29/2020) Raport za III kwartał 2020 r.
10/11/20 10:10 ShockWork Games S.A.: Rezygnacja z emisji akcji serii H
09/11/20 11:35 ShockWork Games S.A.: Pozyskanie finansowania i przystąpienie do prac nad produkcją gry Alder's Blood 2
06/11/20 10:16 ShockWork Games S.A.: Pozyskanie dodatkowych środków na produkcję gry Nadir
02/11/20 10:56 ShockWork Games S.A.: Zakończenie produkcji gry Your Dead Majesty. Przekazanie gry do wydawców
29/10/20 10:24 ShockWork Games S.A.: Zmiana stanu posiadania