info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 07:08
kontakt
SHOCKWORK

Komunikaty

24/10/20 13:03 ShockWork Games S.A.: Podjęcie decyzji o przeprowadzeniem kampanii gry Nadir na platformie Kickstarter
12:47 ShockWork Games S.A.: Podjęcie decyzji o przeprowadzeniem kampanii gry Nadir na platformie Kickstarter
23/10/20 10:37 ShockWork Games S.A.: Przystąpienie do prac nad wydaniem gry planszowej Alder's Blood i przeprowadzeniem kampanii gry na platformie Kickstarter
31/08/20 16:01 ShockWork Games S.A.: Zawiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 MAR
13:06 ShockWork Games S.A.: Zawiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 MAR
26/08/20 09:01 ShockWork Games S.A.: Przystąpienie do prac nad produkcją gry Tribal Space
19/08/20 16:48 ShockWork Games S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 19.08.2020 r.
16:17  brak uprawnień SHOCKWORK (28/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.08.2020 roku
17/08/20 08:00 ShockWork Games S.A.: Stanowisko Zarządu Emitenta wobec wniosku akcjonariusza w sprawie emisji akcji serii H
07:22 ShockWork Games S.A.: Stanowisko Zarządu Emitenta wobec wniosku akcjonariusza w sprawie emisji akcji serii H
14/08/20 19:11  brak uprawnień GPW: Komunikat - SHOCKWORK GAMES SA
07:25  brak uprawnień SHOCKWORK GAMES SA (27/2020) Raport za II kwartał 2020 r.
31/07/20 23:26 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19.08.2020 r.
14:30  brak uprawnień SHOCKWORK GAMES SA (26/2020) Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19.08.2020 r.
23/07/20 23:59  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (25/2020) Zmiana firmy, siedziby oraz treści statutu Emitenta