info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 06:36
kontakt
STARWARD

Komunikaty

27/10/20 07:15  brak uprawnień Starward Industries widzi duże zainteresowanie debiutancką grą, rozmawia m.in. z wydawcami (wywiad)
30/09/20 18:26  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (8/2020) PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE.
18:25 STARWARD INDUSTRIES S.A.: PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE.
24/09/20 09:19 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze (PLSTRWI00019)
16/09/20 20:59  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (7/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 16 września 2020 r.
20:52 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 16 września 2020 r.
20:47 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 16 września 2020 r.
15/09/20 18:25  brak uprawnień GPW Benchmark: STARWARD
14/09/20 21:46 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Decyzja Zarządu Emitenta w sprawie terminu prezentacji pierwszej gry Emitenta ("P#1") na platformie Steam
28/08/20 08:54  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (6/2020) Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 września 2020 r.
08:45 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 września 2020 r.
08:43  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (5/2020) Zakres stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
19/08/20 20:13  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (4/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starward Industries S.A.
20:01  brak uprawnień STARWARD (3/2020) Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.
11:22  brak uprawnień Starward Industries zadebiutował w środę na rynku NewConnect