info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 20:11
kontakt
STARWARD

Komunikaty

08/04/21 21:18 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zmiana harmonogramu produkcji gry "The Invincible"
26/03/21 20:20 brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (8/2021) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
20:15 brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (7/2021) Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
23/03/21 17:01 brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (6/2021) Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
19/03/21 23:45 brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (5/2021) Raport roczny Starward Industries S.A. za 2020 rok
09/03/21 17:50 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spółki STARWARD INDUSTRIES SA
14:24 brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (4/2021) Podsumowanie subskrypcji akcji serii I
25/02/21 18:40 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E i F spółki STARWARD INDUSTRIES SA
24/02/21 22:08 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Objęcie i opłacenie wszystkich akcji serii I
19/02/21 17:30 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (zmiana Statutu Spółki) oraz złożenie oferty objęcia akcji serii I
29/01/21 16:11 brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (3/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
22/01/21 19:07 brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (2/2021) Piąte wezwanie do akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce
16:58 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.
19/01/21 14:37 brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (1/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
22/12/20 18:37 brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (15/2020) Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce