info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 10:44
kontakt
PYRAMID

Komunikaty

17/11/20 19:18  brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (7/2020) Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.
10/11/20 17:18  brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (6/2020) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2020 r.
17:17 PYRAMID GAMES S.A.: Istotne informacje dotyczące liczby graczy oczekujących na zakup gier Emitenta
20/10/20 15:30 PYRAMID GAMES S.A.: Zawarcie umowy z Woodland Games S.A. na współprodukcję i wydanie gry Urban Explorer
18/10/20 21:42 PYRAMID GAMES S.A.: Informacja w zakresie zasad polityki informacyjnej Spółki
15/10/20 17:19 PYRAMID GAMES S.A.: Zawarcie umowy z Humble Bundle Inc.
28/09/20 16:15 PYRAMID GAMES S.A.: Zawarcie umowy na produkcję i wydanie gry Car Mechanic Manager 2022
17/09/20 18:03 PYRAMID GAMES S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
15/09/20 17:32  brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (5/2020) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
09/09/20 19:28  brak uprawnień GPW Benchmark: lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki PYRAMID
23/08/20 21:05 PYRAMID GAMES S.A.: Złożenie zobowiązania typu lock-up przez Prezesa Zarządu Spółki w związku z przyjęciem Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2020-2023
20:32 PYRAMID GAMES S.A.: Przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2020-2023
21/08/20 15:53 PYRAMID GAMES S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
20/08/20 12:15 PYRAMID GAMES S.A.: Zawarcie umowy ze spółką SteelSeries
17/08/20 09:30 PYRAMID GAMES S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.08.2020 r.