info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 21:18
kontakt
PYRAMID

Komunikaty

23/03/21 22:24  brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (3/2021) Korekta raportu rocznego Spółki za 2020 rok obrotowy
19/03/21 18:59  brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (2/2021) Raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy
20/01/21 20:34  brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
16/01/21 23:56 PYRAMID GAMES S.A.: Powiadomienie o zawarciu umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Spółki
17/11/20 19:18  brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (7/2020) Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.
10/11/20 17:18  brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (6/2020) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2020 r.
17:17 PYRAMID GAMES S.A.: Istotne informacje dotyczące liczby graczy oczekujących na zakup gier Emitenta
20/10/20 15:30 PYRAMID GAMES S.A.: Zawarcie umowy z Woodland Games S.A. na współprodukcję i wydanie gry Urban Explorer
18/10/20 21:42 PYRAMID GAMES S.A.: Informacja w zakresie zasad polityki informacyjnej Spółki
15/10/20 17:19 PYRAMID GAMES S.A.: Zawarcie umowy z Humble Bundle Inc.
28/09/20 16:15 PYRAMID GAMES S.A.: Zawarcie umowy na produkcję i wydanie gry Car Mechanic Manager 2022
17/09/20 18:03 PYRAMID GAMES S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
15/09/20 17:32  brak uprawnień PYRAMID GAMES SA (5/2020) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
09/09/20 19:28  brak uprawnień GPW Benchmark: lista uczestników indeksu NCIndex zostanie uzupełniona o pakiet akcji spółki PYRAMID
23/08/20 21:05 PYRAMID GAMES S.A.: Złożenie zobowiązania typu lock-up przez Prezesa Zarządu Spółki w związku z przyjęciem Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2020-2023