info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 20:49
kontakt
OXYGEN

Komunikaty

09/04/21 17:26  brak uprawnień OXYGEN SA (7/2021) Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i nowej treści Statutu Spółki
30/03/21 18:50 OXYGEN S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
18:41 OXYGEN S.A.: Zmiana udziału w głosach
22/03/21 21:43  brak uprawnień OXYGEN SA (6/2021) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
19/03/21 17:10  brak uprawnień OXYGEN SA (5/2021) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych
18/03/21 20:36  brak uprawnień OXYGEN SA (4/2021) Zawarcie umów z biegłym rewidentem
12/03/21 13:25 OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej
09/03/21 14:35 OXYGEN S.A.: Zmiana udziału w głosach
03/03/21 21:20  brak uprawnień OXYGEN SA (3/2021) Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
01/02/21 17:07 OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej
27/01/21 19:05  brak uprawnień OXYGEN SA (2/2021) Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
19:01  brak uprawnień OXYGEN SA (1/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
14/12/20 23:39 OXYGEN S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
23:32 OXYGEN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy wydawniczej
02/12/20 21:21 OXYGEN S.A.: Zawarcie przez Mousetrap Games sp. z o.o. umowy o opracowanie i publikację gry