info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 11:24
kontakt
OXYGEN

Komunikaty

09/06/21 14:41 OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej
07/06/21 17:04 OXYGEN S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
31/05/21 23:23  brak uprawnień OXYGEN SA (14/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Oxygen S.A. za rok obrotowy 2020
23:21  brak uprawnień OXYGEN SA (13/2021) Jednostkowy raport roczny spółki Oxygen S.A. za 2020 rok obrotowy
28/05/21 21:33 OXYGEN S.A.: Dokonanie odpisów aktualizujących
14/05/21 22:02  brak uprawnień OXYGEN SA (12/2021) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku
04/05/21 15:02  brak uprawnień OXYGEN SA (11/2021) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H
28/04/21 19:28  brak uprawnień OXYGEN SA (10/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
21/04/21 11:18  brak uprawnień OXYGEN SA (9/2021) Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia akcji serii D, E, F i G na rynek NewConnect
15/04/21 22:42 OXYGEN S.A.: Zmiana udziału w głosach
22:38 OXYGEN S.A.: Zmiana udziału w głosach
22:32 OXYGEN S.A.: Zmiana udziału w głosach
22:27 OXYGEN S.A.: Zmiana udziału w głosach
14/04/21 21:59 OXYGEN S.A.: Zmiana udziału w głosach
21:52  brak uprawnień OXYGEN SA (8/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej