info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 04:18
kontakt
OXYGEN

Komunikaty

06/09/21 18:02 OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej
17:58 OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy ramowej o stworzenie gry
13/08/21 20:12  brak uprawnień OXYGEN SA (15/2021) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2021 roku
12:42 OXYGEN S.A.: Zawarcie ramowej umowy o współpracy
04/08/21 15:55 OXYGEN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy wydawniczej
22/07/21 21:11 OXYGEN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy wydawniczej
09/06/21 14:41 OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej
07/06/21 17:04 OXYGEN S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
31/05/21 23:23  brak uprawnień OXYGEN SA (14/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Oxygen S.A. za rok obrotowy 2020
23:21  brak uprawnień OXYGEN SA (13/2021) Jednostkowy raport roczny spółki Oxygen S.A. za 2020 rok obrotowy
28/05/21 21:33 OXYGEN S.A.: Dokonanie odpisów aktualizujących
14/05/21 22:02  brak uprawnień OXYGEN SA (12/2021) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku
04/05/21 15:02  brak uprawnień OXYGEN SA (11/2021) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H
28/04/21 19:28  brak uprawnień OXYGEN SA (10/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
21/04/21 11:18  brak uprawnień OXYGEN SA (9/2021) Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia akcji serii D, E, F i G na rynek NewConnect