info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 07:05
kontakt
OXYGEN

Komunikaty

26/10/20 20:57 OXYGEN S.A.: Zawarcie umów o czasowe ograniczenie w dysponowaniu akcjami
16/10/20 16:41  brak uprawnień OXYGEN SA (26/2020) Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego i skonsolidowanego za III kwartał 2020 r.
15/10/20 19:15 OXYGEN S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
19:09 OXYGEN S.A.: Zmiana udziału w głosach
14/10/20 19:52 OXYGEN S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
19:41 OXYGEN S.A.: Zmiana udziału w głosach
19:33 OXYGEN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną umowy wydawniczej
30/09/20 19:26 OXYGEN S.A.: Przyjęcie strategii rozwoju
19:18 OXYGEN S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej
19:12  brak uprawnień OXYGEN SA (25/2020) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i zmiany Statutu Spółki
29/09/20 12:28 OXYGEN S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
18/09/20 14:55  brak uprawnień OXYGEN SA (24/2020) Korekta raportu okresowego nr 20/2020 z dn. 6.08.2020 r. - Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku
09/09/20 22:04  brak uprawnień OXYGEN SA (23/2020) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G
08/09/20 22:34 OXYGEN S.A.: Nabycie 3 udziałów w Mousetrap Games sp. z o.o.
22:31 OXYGEN S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze