info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 06:27
kontakt
OVIDWORKS

Komunikaty

27/10/20 15:03  brak uprawnień OVID WORKS SA (8/2020) Objęcie akcji serii B Emitenta w wyniku kolejnego wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A
22/10/20 15:13 OVID WORKS S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
14:49  brak uprawnień OVID WORKS SA (7/2020) Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
01/10/20 13:30  brak uprawnień OVID WORKS SA (6/2020) Objęcie akcji serii B Emitenta w wyniku kolejnego wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A
30/09/20 12:02 OVID WORKS S.A.: Zmiana stanu posiadania
29/09/20 14:04 OVID WORKS S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
13:36  brak uprawnień OVID WORKS SA (5/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
24/09/20 15:23 OVID WORKS S.A.: Otrzymanie zaliczki w ramach projektu realizowanego w związku z konkursem GameINN 3
23/09/20 20:58  brak uprawnień OVID WORKS SA (4/2020) Objęcie akcji serii B Emitenta w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A
12:17 OVID WORKS S.A.: Otrzymanie ostatniej płatności w ramach rozliczenia projektu realizowanego w związku z konkursem GameINN 2
09/09/20 09:52 OVID WORKS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
28/08/20 07:45  brak uprawnień GPW Benchmark: uzupełnienie indeksu NCIndex o pakiet akcji spółki OVIDWORKS
21/08/20 11:10 OVID WORKS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
13/08/20 11:37 OVID WORKS S.A.: Zmiana stanu posiadania
07/08/20 15:39 OVID WORKS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej