info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 20:01
kontakt
OVIDWORKS

Komunikaty

24/03/21 20:33  brak uprawnień OVID WORKS SA (4/2021) Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta.
12/02/21 19:11  brak uprawnień OVID WORKS SA (3/2021) Raport okresowy Emitenta za IV kwartał 2020 roku
25/01/21 10:06  brak uprawnień OVID WORKS SA (2/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
13/01/21 16:28 OVID WORKS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2021 roku
10:50  brak uprawnień OVID WORKS SA (1/2021) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A., które odbyło się w dniu 12 stycznia 2021 roku
30/12/20 18:07 OVID WORKS S.A.: Otrzymanie zaliczki w ramach projektu realizowanego w związku z konkursem GameINN 3
22/12/20 15:30 OVID WORKS S.A.: Piąte (ostatnie) wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
15:16  brak uprawnień OVID WORKS SA (14/2020) Piąte (ostatnie) wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
17/12/20 16:11 OVID WORKS S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 stycznia 2021 r.
15:23  brak uprawnień OVID WORKS SA (13/2020) Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12
16/12/20 15:50 OVID WORKS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 12 stycznia 2021 r.
15:23  brak uprawnień OVID WORKS SA (12/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 12 stycznia 2021 r.
04/12/20 12:45 OVID WORKS S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej wydania i promocji gry Nemesis
03/12/20 17:55  brak uprawnień OVID WORKS SA (11/2020) Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)
17:43 OVID WORKS S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych (niezdematerializowanych)