info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 10:35
kontakt
OVIDWORKS

Komunikaty

28/05/21 14:19 OVID WORKS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
13:58  brak uprawnień OVID WORKS SA (9/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
10:25  brak uprawnień OVID WORKS SA (8/2021) Raport roczny za 2020 rok
14/05/21 18:47  brak uprawnień OVID WORKS SA (7/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
18:21 OVID WORKS S.A.: Zmiana stanu posiadania
11:19 OVID WORKS S.A.: Zmiana stanu posiadania
12/05/21 22:28  brak uprawnień OVID WORKS SA (6/2021) Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta
14/04/21 17:53 OVID WORKS S.A.: Zawarcie umowy o ograniczeniu zbycia akcji na akcjach Emitenta
17:26 OVID WORKS S.A.: Zmiana stanu posiadania
17:15 OVID WORKS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
17:00 OVID WORKS S.A.: Zmiana stanu posiadania
16:44 OVID WORKS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
15:15  brak uprawnień OVID WORKS SA (5/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii D
24/03/21 20:33  brak uprawnień OVID WORKS SA (4/2021) Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta.
12/02/21 19:11  brak uprawnień OVID WORKS SA (3/2021) Raport okresowy Emitenta za IV kwartał 2020 roku