info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 10:52
kontakt
BERGHOLDI

Komunikaty

14/01/21 15:51  brak uprawnień BERG HOLDING SA (2/2021) Zmiana adresu siedziby Emitenta
15:13 BERG HOLDING S.A.: Zawiązanie spółki stowarzyszonej od Emitenta - HUS Spółka Akcyjna
12/01/21 19:25 BERG HOLDING S.A.: Zmiana stanu posiadania
19:20 BERG HOLDING S.A.: Zmiana stanu posiadania
14:43 BERG HOLDING S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta - NETSU S.A. umowy na dystrybucję pomp ciepła
14:29 BERG HOLDING S.A.: Zawarcie umowy deweloperskiej, obejmującej realizację co najmniej czterech projektów farm fotowoltaicznych przez spółkę współzależną od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. - Columbus&Farmy Sp. z o.o.
11/01/21 16:34 BERG HOLDING S.A.: Zawarcie przez spółki Farma F5 Sp. z o.o. oraz Farma F6 Sp. z o.o. umów dzierżawy działek, celem budowy farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda
07/01/21 12:24  brak uprawnień BERG HOLDING SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021
05/01/21 15:05 BERG HOLDING S.A.: Zawarcie przez spółkę współzależną od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. - Columbus&Farmy sp. z o.o. umowy przedwstępnej nabycia projektu fotowoltaicznego
30/12/20 11:54 BERG HOLDING S.A.: Zawarcie przez spółkę Farma F6 sp. z o.o. umowy dzierżawy działki, celem budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW
29/12/20 12:06 BERG HOLDING S.A.: Zawarcie przez spółkę Farma F7 sp. z o.o. umowy dzierżawy działki, celem budowy farmy fotowoltaicznej o mocy min 30 MW
12:03 BERG HOLDING S.A.: Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
21/12/20 12:13 BERG HOLDING S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
18/12/20 15:47 BERG HOLDING S.A.: Informacja o wygraniu aukcji OZE przez projekty będace przedmiotem umowy przedwstepnej nabycia spółki współ zależnej od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A.
15/12/20 11:09 BERG HOLDING S.A.: Zawarcie umowy wstępnej przez spółkę stowarzyszoną z Emitentem - Frame Home Sp. z o.o. o wartości 3.221.425,56 zł