info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 12:15
kontakt
BERGHOLDI

Komunikaty

18/06/21 15:08 BERG HOLDING S.A.: Rejestracja przez Sąd Rejestrowy trzech spółek celowych zależnych od Farmy Fotowoltaiki S.A. - spółki zależnej od Emitenta
16/06/21 14:05 BERG HOLDING S.A.: Zawarcie przez spółkę Farma F4 Sp. z o.o. umowy dzierżawy działki, celem budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW
07/06/21 12:07 BERG HOLDING S.A.: Rejestracja przez Sąd Rejestrowy spółki stowarzyszonej z Emitentem, tj. ELON MOTORS S.A.
02/06/21 19:31  brak uprawnień BERG HOLDING SA (10/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
19:14 BERG HOLDING S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku
15:08  brak uprawnień BERG HOLDING SA (9/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji
11:03 BERG HOLDING S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od spółki NETSU S.A. - NETSU Dystrybucja Sp. z o.o. trzech umów franczyzowych
01/06/21 07:47  brak uprawnień BERG HOLDING SA (8/2021) Uzupełnienie raportu rocznego spółki za rok 2020
31/05/21 23:14  brak uprawnień BERG HOLDING SA (7/2021) Raport roczny Spółki za rok 2020
26/05/21 13:34 BERG HOLDING S.A.: Zawarcie przez spółkę celową zależną od Columbus&Farmy Sp. z o.o. - spółkę współzależną od Farmy Fotowoltaiki S.A. umowy dzierżawy działek o powierzchni 155,7 ha, celem budowy farmy fotowoltaicznej o łącznej szacunkowej mocy 130 MW
25/05/21 17:18  brak uprawnień BERG HOLDING SA (6/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
14:04 BERG HOLDING S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od spółki NETSU S.A. - NETSU Dystrybucja Sp. z o.o. pierwszej umowy franczyzowej
24/05/21 14:08 BERG HOLDING S.A.: Zawarcie umowy nabycia projektu elektrownii fotowoltaicznej przez spółkę celową Nagoszyn Sp. z o.o. zależną od Columbus & Farmy Sp. z o.o. - spółki współzależnej od Farmy Fotowoltaiki S.A.
14/05/21 19:49  brak uprawnień BERG HOLDING SA (5/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
26/04/21 14:20 BERG HOLDING S.A.: Dokonanie przydziału akcji serii C przez spółkę zależną od Emitenta - Farmy Fotowoltaiki S.A.