info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 07:28
kontakt
BERGHOLDI

Komunikaty

21/10/20 15:03 BERG HOLDING S.A.: Zawiązanie przez spółkę współzależną od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. - Columbus & Farmy sp. z o.o. - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
20/10/20 09:08  brak uprawnień BERG HOLDING SA (31/2020) Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
08:50 BERG HOLDING S.A.: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
19/10/20 15:53 BERG HOLDING S.A.: Zakończenie negocjacji oraz zawarcie umowy o współpracy w zakresie min. produkcji żeli antybakteryjnych Covid 19 oraz innych produktów anty covidowych
17/10/20 10:19 BERG HOLDING S.A.: Uzupełnienie raportu nr 53/2020
09:32 BERG HOLDING S.A.: Zawiadomienie o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
14/10/20 14:30 BERG HOLDING S.A.: Aktualizacja informacji dot. spółki zależnej do Emitenta, tj. Hornigold S.A.
13/10/20 13:26 BERG HOLDING S.A.: Rozszerzenie strategii Emitenta na lata 2020-2022 oraz zawarcie listu intencyjnego w sprawie produkcji i sprzedaży żeli antybakteryjnych
12:26 BERG HOLDING S.A.: Wstępne przychody i zysk Śląska Prohibicja S.A. - spółki zależnej od Emitenta za III kwartał 2020
09:50 BERG HOLDING S.A.: Zbycie pakietu akcji spółki zależnej od Emitenta, tj. Farmy Fotowoltaiki S.A. za łączną kwotę 300.000 zł
07:13 BERG HOLDING S.A.: Komentarz Zarządu Emitenta dot. zbycia znacznych pakietów akcji przez Członków Zarządu Emitenta
07:05 BERG HOLDING S.A.: Zmiana stanu posiadania - przekroczenie progu przez Januarego Ciszewskiego
06:59 BERG HOLDING S.A.: Zmiana stanu posiadania-przekroczenie progu przez Pana Andrzeja Zielińskiego
06:55 BERG HOLDING S.A.: Zmiana stanu posiadania - przekroczenie progu pośrednio przez Panią Ofkę Piechniczek
06:51 BERG HOLDING S.A.: Zmiana stanu posiadania - przekroczenie progu przez Petterson sp. z o.o.