info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 05:08
kontakt
BERGHOLDI

Komunikaty

13/09/21 15:59 BERG HOLDING S.A.: Zawarcie przez spółkę Elektrownia Słoneczna 114 Sp. z o.o. umowy dzierżawy działki, celem budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 20 MW
09/09/21 16:12 BERG HOLDING S.A.: Informacja w sprawie otrzymania zamówienia o wartości ponad 2 mln zł przez spółkę zależną od Emitenta - NETSU S.A.
07/09/21 17:20  brak uprawnień GPW: w sprawie systemu notowań akcjami spółki BERG HOLDING S.A. na rynku NewConnect
06/09/21 16:06 BERG HOLDING S.A.: Zawarcie dwóch umów o pełnienie funkcji animatora dla akcji Emitenta
04/09/21 12:16 BERG HOLDING S.A.: Zmiana umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji Emitenta
03/09/21 17:46  brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki BERG HOLDING S.A. na rynku NewConnect
11:08  brak uprawnień BERG HOLDING SA (15/2021) Zawarcie aneksu do umowy o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect)
31/08/21 16:00  brak uprawnień BERG HOLDING SA (14/2021) Korekta raport okresowego za II kwartał 2021 roku Berg Holding Spółka Akcyjna
15:32 BERG HOLDING S.A.: Przychody ze sprzedaży Berg Holding S.A. osiągnięte w lipcu i sierpniu 2021 roku
16/08/21 13:53 BERG HOLDING S.A.: Uruchomienie przez spółkę zależną od Emitenta - NETSU S.A. sprzedaży na platformie Amazon.de
13/08/21 16:22  brak uprawnień BERG HOLDING SA (13/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku Berg Holding Spółka Akcyjna
19/07/21 14:25 BERG HOLDING S.A.: Nabycie 88,6% akcji w kapitale zakładowym spółki Geo-Term Polska S.A.
13:57 BERG HOLDING S.A.: Rejestracja przez Sąd Rejestrowy spółki zależnej od NETSU S.A. - spółki zależnej od Emitenta
11:06 BERG HOLDING S.A.: Zawarcie umowy nabycia projektu elektrowni fotowoltaicznej przez spółkę celową Farma F10 Sp. z o.o. zależną od Columbus & Farmy Sp. z o.o. - spółki współzależnej od Farmy Fotowoltaiki S.A.
14/07/21 19:50  brak uprawnień BERG HOLDING SA (12/2021) Odpowiedź na pytanie akcjonariusza