info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 09:54
kontakt
GAMFACTOR

Komunikaty

14/01/21 18:27  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki GAMING FACTORY SA
 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki GAMING FACTORY SA
15:15 GAMING FACTORY S.A.: Ostatni dzień notowania PDA i wprowadzenie do obrotu z dniem 18 stycznia 2021 roku akcji serii E Spółki
15:11 GAMING FACTORY S.A.: Warunkowa rejestracja akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii E w KDPW
11/01/21 15:46 GAMING FACTORY S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
04/01/21 17:05 GAMING FACTORY S.A.: Zawiadomienia od akcjonariuszy
29/12/20 15:22 GAMING FACTORY S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E
21/12/20 17:45 GAMING FACTORY S.A.: Podpisanie istotnej umowy przez spółkę zależną
18/12/20 17:19 GAMING FACTORY S.A.: Sprzedaż udziałów w spółce zależnej
14/12/20 18:47 GAMING FACTORY S.A.: GAMING FACTORY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
18:30 GAMING FACTORY S.A.: Korekta raportu za I półrocze 2020 roku
09/12/20 10:32 GAMING FACTORY S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Gaming Factory S.A.
04/12/20 12:00 GAMING FACTORY S.A.: Ustalenie daty premiery gry Gunslingers & Zombies
02/12/20 11:15 GAMING FACTORY S.A.: Podpisanie umowy na pełną produkcję gry Roman Legionary
30/11/20 17:55 GAMING FACTORY S.A.: GAMING FACTORY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego