info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 03:58
kontakt
AIGAMES

Komunikaty

15/09/21 23:55 ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie aneksów do umów ograniczających rozporządzanie akcjami Spółki
14/09/21 17:44  brak uprawnień All In! Games ma list intencyjny z ARP Games w sprawie stworzenia nowego podmiotu
17:16 ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z ARP Games sp. z o.o.
06/09/21 19:03 ALL IN! GAMES S.A.: Zawiązanie spółek zależnych
31/08/21 19:37 ALL IN! GAMES S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z wydawcą Future Friends Games Limited
15:26 ALL IN! GAMES S.A.: Wykup i umorzenie obligacji serii D1
12/08/21 11:01 ALL IN! GAMES S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z Punch Punk S.A.
03/08/21 15:43 ALL IN! GAMES S.A.: Popremierowe dane dotyczące sprzedaży gry Chernobylite
02/08/21 17:35  brak uprawnień ALL IN! GAMES SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
26/07/21 18:59 ALL IN! GAMES S.A.: Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
22/07/21 12:03 ALL IN! GAMES S.A.: Wykup i umorzenie obligacji serii C2
20/07/21 17:07 ALL IN! GAMES S.A.: Zawarcie z KDPW umowy o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii H
25/06/21 23:36 ALL IN! GAMES S.A.: Wykup i umorzenie obligacji serii M
24/06/21 22:45 ALL IN! GAMES S.A.: Transakcje zrealizowane przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
16:51 ALL IN! GAMES S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 23 czerwca 2021 r.