info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 09:44
kontakt
TLTENNIS

Komunikaty

14/01/21 18:49 TopLevelTennis.com S.A.: Podpisanie listu intencyjnego
07/01/21 23:47 TopLevelTennis.com S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
09/12/20 15:44 TopLevelTennis.com S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
20/11/20 09:44 TopLevelTennis.com S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
19/11/20 23:17  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (18/2020) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
07/11/20 20:36  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (17/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 r.
04/11/20 00:14 TopLevelTennis.com S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
15/10/20 13:57 TopLevelTennis.com S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
30/09/20 15:56 TopLevelTennis.com S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
23/09/20 20:37 TopLevelTennis.com S.A.: Zawarcie umowy licencyjnej z The Tennis Channel, Inc.
11/09/20  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (16/2020) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J
10/09/20 23:36 TopLevelTennis.com S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
07/09/20 20:00 TopLevelTennis.com S.A.: Podpisanie listu intencyjnego
04/09/20 15:05 TopLevelTennis.com S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 31 sierpnia 2020 r.
01/09/20 21:22  brak uprawnień TOPLEVELTENNIS.COM SA (15/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 r.