info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.03, godz. 05:48
kontakt
EMTASIA

Komunikaty

21/05/20 14:15  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (7/2020) Informacja o zmianie adresu e-mail Emitenta
14/05/20 14:09  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (6/2020) Informacja o zmianie adresu strony internetowej Emitenta
11/05/20 17:24 ELEMENTAL ASIA S.A.: Informacje na temat wyników finansowych spółki zależnej
07/05/20 10:54  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w 2020 roku
03/04/20 19:40 ELEMENTAL ASIA S.A.: Informacja o potencjalnym wpływie epidemii Covid-19 na działalność ELEMENTAL ASIA
19:33 ELEMENTAL ASIA S.A.: Zmiana nazwy skróconej i oznaczenia dla akcji Emitenta notowanych na rynku NewConnect
01/04/20 18:52  brak uprawnień GPW: zmiana firmy spółki PRIME MINERALS SA (PLCRTCP00010) na ELEMENTAL ASIA SA
17/03/20 19:40  brak uprawnień PRIME MINERALS SA (4/2020) Informacja o zmianie nazwy Emitenta na: Elemental Asia S.A.
03/03/20 17:01  brak uprawnień PRIME MINERALS SA (3/2020) Zawarcie porozumień o rozwiązaniu umów z Autoryzowanym Doradcą
14/02/20 17:31  brak uprawnień PRIME MINERALS SA (2/2020) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
15:51 PRIME MINERALS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
12/02/20 23:38 PRIME MINERALS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej
11/02/20 18:12 PRIME MINERALS S.A.: Otrzymanie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Prime Minerals SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
18:07 PRIME MINERALS S.A.: Otrzymanie od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Prime Minerals SA notyfikacji o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
27/01/20 18:52  brak uprawnień PRIME MINERALS SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.