info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 12:05
kontakt
EMTASIA

Komunikaty

02/06/21 20:50 ELEMENTAL ASIA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20:49  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (9/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29/05/21 00:33  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (8/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Elemental Asia S.A. za rok obrotowy 2020
00:25  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (7/2021) Jednostkowy raport roczny Elemental Asia S.A. za rok obrotowy 2020
18/05/21 17:54  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - Elemental Asia
14/05/21 20:20  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (6/2021) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 r.
17:37 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej
08:59 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej
13/05/21 21:40 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
31/03/21 22:53 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69a ustawy o ofercie publicznej
29/03/21 21:47 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
21:43 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie od osoby związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Elemental Asia S.A. notyfikacji o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
21:03 ELEMENTAL ASIA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
19/02/21 15:43  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (5/2021) Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta
11/02/21 18:26  brak uprawnień ELEMENTAL ASIA SA (4/2021) Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2020r.