info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.20, godz. 00:22
kontakt
POLARISIT

Komunikaty

18/05/21 19:18 ART NEW MEDIA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA.
19:13 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (12/2021) Zmiany Statutu Spółki uchwalone przez WZA 18 maja 2021 r.
19:11 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (11/2021) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
17/05/21 23:50 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (10/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
22/04/21 16:43 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (9/2021) Zmiany Statutu Spółki proponowane na WZA 18 maja 2021 r.
16:41 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (8/2021) Ogłoszenie o zwołaniu WZA Polaris IT Group SA na 18 maja 2021 r. wraz z projektami uchwał.
16:35 ART NEW MEDIA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA Polaris IT Group SA na 18 maja 2021 r. wraz z projektami uchwał.
16/04/21 19:30 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (7/2021) Rezygnacja Członka Zarządu.
14/04/21 16:47 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (6/2021) Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.
21/03/21 23:56 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (5/2021) Raport roczny jednostkowy za 2020 r.
23:55 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (4/2021) Raport roczny skonsolidowany za 2020 r.
17/03/21 00:48 ART NEW MEDIA S.A.: Informacje o znaczących umowach.
19/02/21 16:57 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (3/2021) Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.
01/02/21 23:32 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (2/2021) Powołanie Prezesa Zarządu
12:15 brak uprawnień POLARIS IT GROUP SA (1/2021) Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.