info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.19, godz. 23:46
kontakt
PLANETB2B

Komunikaty

05/08/20 20:49 brak uprawnień PLANET B2B SA (16/2020) Raport kwartalny Planet B2B S.A. za II kwartał 2020 roku
04/08/20 14:13 STOPPOINT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Planet B2B S.A., które odbyło się w dniu 4 sierpnia 2020 roku
13:54 brak uprawnień PLANET B2B SA (15/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A.
31/07/20 20:53 brak uprawnień PLANET B2B SA (14/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2020 roku
09/07/20 14:54 brak uprawnień PLANET B2B SA (13/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
14:45 STOPPOINT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
30/06/20 16:33 brak uprawnień PLANET B2B SA (12/2020) Raport roczny Planet B2B S.A. za rok 2019
16/06/20 11:38 brak uprawnień PLANET B2B SA (11/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
09/06/20 11:54 brak uprawnień PLANET B2B SA (10/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020r.
11/05/20 14:57 brak uprawnień PLANETB2B (9/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 r. i raportu rocznego za 2019 r.
17/04/20 19:01 brak uprawnień GPW: zmiana firmy spółki STOPPOINT SA (PLPRKLS00016) na PLANET B2B SA
23/03/20 11:21 brak uprawnień STOPPOINT SA (8/2020) Rejestracja zmian w Statucie, w tym zmiany nazwy Emitenta oraz zmiana adresu siedziby, adresu strony internetowej i adresu e-mail Emitenta
03/03/20 14:04 STOPPOINT S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
21/02/20 14:20 STOPPOINT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STOPPOINT S.A., które odbyło się w dniu 21 lutego 2020 roku
13:59 brak uprawnień STOPPOINT SA (7/2020) Zmiany Statutu Spółki dokonane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lutego 2020 r.