info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 04:10
kontakt
PLANETB2B

Komunikaty

14/09/21 15:07  brak uprawnień PLANET B2B SA (9/2021) Rejestracja zmian statutu Spółki
20/08/21 18:49 STOPPOINT S.A.: Podpisanie aneksu do umowy licencyjnej
13/08/21 10:27  brak uprawnień PLANET B2B SA (8/2021) Raport kwartalny Planet B2B S.A. za II kwartał 2021 roku
28/06/21 18:47 STOPPOINT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki PLANET B2B S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 roku
16:46  brak uprawnień PLANET B2B SA (7/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Planet B2B S.A.
02/06/21 18:41  brak uprawnień PLANET B2B SA (6/2021) Zamierzone zmiany Statutu Spółki
18:06  brak uprawnień PLANET B2B SA (5/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18:00 STOPPOINT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
14/05/21 21:02  brak uprawnień PLANET B2B SA (4/2021) Raport kwartalny Planet B2B S.A. za I kwartał 2021 roku
14:36 STOPPOINT S.A.: Podpisanie umów ze spółką Streamsoft sp. s o.o. s.k. w zakresie współpracy handlowej dotyczącej sprzedaży produktów informatycznych
15/04/21 19:51  brak uprawnień PLANET B2B SA (3/2021) Korekta raportu bieżącego nr 3/2017 ? Zakończenie subskrypcji akcji serii G
24/03/21 18:28 STOPPOINT S.A.: Sprzedaż licencji
22/03/21 21:02  brak uprawnień PLANET B2B SA (2/2021) Raport roczny PLANET B2B S.A. za 2020 rok
27/01/21 23:21  brak uprawnień PLANET B2B SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
02/12/20 20:55  brak uprawnień PLANET B2B SA (20/2020) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą