info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.03, godz. 05:10
kontakt
GAMEOPS

Komunikaty

02/06/20 20:15 GAMES OPERATORS S.A.: Ogłoszenie o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMES OPERATORS S.A.
29/05/20 20:12 GAMES OPERATORS S.A.: GAMES OPERATORS S.A. formularz raportu kwartalnego
24/05/20 18:29 GAMES OPERATORS S.A.: Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry Cyber Ops
19/05/20 20:26 GAMES OPERATORS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GAMES OPERATORS S.A.
20:23 GAMES OPERATORS S.A.: Wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019 i pozytywna opinia Rady Nadzorczej co do tego wniosku
10/05/20 18:29 GAMES OPERATORS S.A.: Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry BE-A WALKER
05/05/20 21:59 GAMES OPERATORS S.A.: Informacja o zawarciu umowy znaczącej dotyczącej gry 112 Operator
21:10 GAMES OPERATORS S.A.: GAMES OPERATORS S.A. formularz raportu rocznego
19:41  brak uprawnień Games Operators SA (1/2020) Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
30/04/20 19:33 GAMES OPERATORS S.A.: Przekroczenie progu 5% akcji przez akcjonariusza
28/04/20 14:24 GAMES OPERATORS S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
27/04/20 08:51  brak uprawnień Gra 112 Operator została sprzedana w ilości ponad 20,5 tys. sztuk - Games Operators
08:29 GAMES OPERATORS S.A.: Informacja o zawarciu umowy znaczącej dotyczącej gry 112 Operator
08:23 GAMES OPERATORS S.A.: Popremierowy raport sprzedażowy dotyczący gry 112 Operator
24/04/20 20:32 GAMES OPERATORS S.A.: Rejestracja akcji serii B Spółki w KDPW