info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 21:09
kontakt
SIMFABRIC

Komunikaty

07/04/21 13:16 SIMFABRIC S.A.: Zawarcie dwóch umów na realizację usług e-learningowych dla spółki LPE sp. z o.o.
10:24 SIMFABRIC S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
01/04/21 22:14  brak uprawnień SimFabric chce wprowadzić na NewConnect dwie spółki zależne VRFabric i MobileFabric
21:37 SIMFABRIC S.A.: Rozpoczęcie działań mających na celu upublicznienie spółki zależnej VRFabric S.A.
21:31 SIMFABRIC S.A.: Rozpoczęcie działań mających na celu upublicznienie spółki zależnej MobileFabric S.A.
30/03/21 12:23 SIMFABRIC S.A.: Rejestracja spółki zależnej od Emitenta - GR Games S.A. z siedzibą w Warszawie
29/03/21 17:37 SIMFABRIC S.A.: Pozytywne rozpatrzenie protestu dotyczącego wniosku o dofinansowanie na stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego
09:34 SIMFABRIC S.A.: Ujawnienie informacji o realizowanej wraz z firmą Nacon produkcji gry Architect Life: A Building Simulator
26/03/21 10:49 SIMFABRIC S.A.: Ustalenie daty wydania gry Preventive Strike na konsolę Nintendo Switch na nowym rynku - Brazylia
18/03/21 18:48  brak uprawnień Zarząd SimFabric rekomenduje 0,24 zł dywidendy na akcję
18:38 SIMFABRIC S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy
16:53 SIMFABRIC S.A.: Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
16:34  brak uprawnień SIMFABRIC SA (3/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok obrotowy
16:30  brak uprawnień SIMFABRIC SA (2/2021) Jednostkowy raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy
15/03/21 14:47 SIMFABRIC S.A.: Zawarcie trzech umów na realizację usług e-learningowych dla spółki EnglishSquare sp. z o.o.