info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.03, godz. 05:19
kontakt
SIMFABRIC

Komunikaty

01/06/20 12:31 SIMFABRIC S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
29/05/20 17:03  brak uprawnień WZ SimFabric zdecyduje o przejściu na rynek główny
16:43 SIMFABRIC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SimFabric S.A. wraz z projektami uchwał
16:23  brak uprawnień SIMFABRIC SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SimFabric S.A. wraz z projektami uchwał
26/05/20 12:30 SIMFABRIC S.A.: Zawiązanie spółki zależnej od Emitenta - MobileFabric S.A. z siedzibą w Warszawie
22/05/20 11:43 SIMFABRIC S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
08:30  brak uprawnień SIMFABRIC SA (6/2020) Raport roczny Spółki za 2019 rok obrotowy
20/05/20 13:17  brak uprawnień SIMFABRIC SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.
14/05/20 08:30 SIMFABRIC S.A.: Rozpoczęcie negocjacji umowy wydawniczej z podmiotem z branży gier
13/05/20  brak uprawnień SIMFABRIC SA (4/2020) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2020 r.
10/05/20 14:45 SIMFABRIC S.A.: Rozpoczęcie prac nad nowym projektem House Designer
08/05/20 08:59 SIMFABRIC S.A.: Rozpoczęcie procesu certyfikacji gry Truck Mechanic Simulator na konsolę Nintendo Switch
06/05/20 09:44 SIMFABRIC S.A.: Rozpoczęcie procesu certyfikacji gry Farm Mechanic Simulator na konsolę Nintendo Switch
05/05/20 17:06  brak uprawnień SIMFABRIC SA (3/2020) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.
04/05/20 23:12 SIMFABRIC S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 21/2020 - Zawarcie umowy wydawniczej z Koch Media GmbH