info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.04, godz. 03:26
kontakt
DUALITY

Komunikaty

03/03/21 11:34 DUALITY S.A.: Raport sprzedażowy dotyczący gry Barn Finders w wersji na PC
23/02/21 15:14 DUALITY S.A.: Przyznanie grantu od Epic Games Inc. na produkcję gry Unholy
16/02/21 15:35 DUALITY S.A.: Objęcie udziałów w spółce Instytut Projektów Specjalnych sp. z o.o. (White Pig Games sp. z o.o.)
10:30 DUALITY S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej na portowanie gry Barn Finders na konsole Nintendo
12/02/21 13:13 DUALITY S.A.: Informacja w zakresie zasad polityki informacyjnej Spółki
27/01/21 14:06 DUALITY S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej z 505 Games
25/01/21 10:19  brak uprawnień DUALITY SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
19/11/20 19:00 DUALITY S.A.: Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up
18:54 DUALITY S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
16/11/20 09:20 DUALITY S.A.: Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego ESPI nr 9/2020
12/11/20 18:23  brak uprawnień DUALITY SA (4/2020) Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.
10:03  brak uprawnień DUALITY SA (3/2020) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2020 r.
09:38  brak uprawnień DUALITY SA (2/2020) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
09/11/20 11:58 DUALITY S.A.: Zawarcie umów dotyczących portowania gry Barn Finders na konsole Sony i Microsoft
29/10/20 12:40 DUALITY S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej partnerstwa strategicznego na rynku chińskim