info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.13, godz. 10:11
kontakt
FINVENTUR

Komunikaty

04/08/20 18:57 FinTech Ventures S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
18:48  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (11/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
02/08/20 17:58 FinTech Ventures S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 sierpnia 2020 r.
17:53  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (10/2020) Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 sierpnia 2020 r.
31/07/20 23:21 FinTech Ventures S.A.: Zawarcie istotnej umowy - umowa sprzedaży udziałów
23:14  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (9/2020) Raport roczny za rok 2019
30/07/20 18:01 FinTech Ventures S.A.: Zawarcie istotnej umowy - nabycie udziałów PU Group Ltd
07/07/20 06:49 FinTech Ventures S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
06:41  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (8/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
29/06/20 17:01  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (7/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
22/06/20 15:02 FinTech Ventures S.A.: Zawarcie umów konwersji pożyczek
19/06/20 17:39 FinTech Ventures S.A.: Informacja o realizacji opcji kupna - zwiększenie zaangażowania w PU Group LTd
10/06/20 08:59 FinTech Ventures S.A.: Zawarcie przez Emitenta aneksu do istotnej umowy
09/06/20 22:33 FinTech Ventures S.A.: Zawarcie istotnych umów - nabycie udziałów PU Group Ltd
08/06/20 16:00 FinTech Ventures S.A.: Informacja o podpisaniu umowy na pozyskanie funduszy przez Spółkę