info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 20:16
kontakt
FINVENTUR

Komunikaty

02/04/21 12:27 FinTech Ventures S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy
22/03/21 21:17 FinTech Ventures S.A.: Informacje o kluczowych wskaźnikach dot. SPOKO.app
18/03/21 18:40 FinTech Ventures S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
18:29 FinTech Ventures S.A.: Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osób zobowiązanych
08/03/21 20:13  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (3/2021) Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
26/02/21 17:19 FinTech Ventures S.A.: Aktualizacja informacji o rozpoczęciu negocjacji z podmiotem z branży IT
22/02/21 16:19 FinTech Ventures S.A.: Informacje o kluczowych wskaźnikach dot. SPOKO.app
15/02/21 17:00  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
29/01/21 17:47 FinTech Ventures S.A.: Aktualizacja informacji o rozpoczęciu negocjacji z podmiotem z branży IT
20/01/21 09:13 FinTech Ventures S.A.: Informacje o kluczowych wskaźnikach dot. SPOKO.app
14/01/21 14:16 FinTech Ventures S.A.: Publikacja nowej strategii Spółki
04/01/21 16:19  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (1/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
31/12/20 12:26 FinTech Ventures S.A.: Informacja dotycząca istotnej umowy
29/12/20 17:15 FinTech Ventures S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
16:03  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (21/2020) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2020 r.