info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.01, godz. 09:34
kontakt
FINVENTUR

Komunikaty

25/03/20 16:28 FinTech Ventures S.A.: Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta
24/03/20 16:15 FinTech Ventures S.A.: Informacja o zapłacie części trzeciej transzy na rzecz PU Group
18/03/20 08:40  brak uprawnień GPW: Komunikat - FINTECH VENTURES
06/03/20 17:54  brak uprawnień MOBIMEDIA SOLUTION SA (3/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Emitenta ? zmiana nazwy Spółki oraz informacja o zmianie adresu Emitenta, adresu strony internetowej Emitenta oraz adresu e
14/02/20 17:23  brak uprawnień MOBIMEDIA SOLUTION SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
10/02/20 11:36 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie istotnej umowy - nabycie akcji Tario AB
31/01/20 18:27 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie istotnych umów - nabycie udziałów PU Group Ltd
18:15 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Rozpoczęcie negocjacji przez MobiMedia Solution w zakresie nabycia znaczącego pakietu akcji 2Intellect.com- ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
18:10 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie warunkowej umowy inwestycyjnej nabycia znacznego pakietu akcji 2Intellect.com
20/01/20 17:04 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie istotnych umów - nabycie udziałów PU Group Ltd
10/01/20 15:36 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Zawarcie istotnej umowy - nabycie udziałów PU Group Ltd
12:17  brak uprawnień MOBIMEDIA SOLUTION SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
02/01/20 17:01 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Ziszczenie się warunku istotnej umowy
19/12/19 20:52 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów Emitenta
20:46 MOBIMEDIA SOLUTION S.A.: Otrzymanie poprawionego zawiadomienia o transakcji od osoby zobowiązanej