info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 06:57
kontakt
FINVENTUR

Komunikaty

20/07/21 09:38 FinTech Ventures S.A.: Informacje o kluczowych wskaźnikach dot. SPOKO.app
06/07/21 17:06  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (9/2021) Informacja o podpisaniu aneksu do umowy z firmą audytorską
05/07/21 18:25 FinTech Ventures S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
30/06/21 20:42 FinTech Ventures S.A.: Aktualizacja informacji o rozpoczęciu negocjacji z podmiotem z branży IT
23/06/21 09:08 FinTech Ventures S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
21/06/21 08:43 FinTech Ventures S.A.: Informacje o kluczowych wskaźnikach dot. SPOKO.app
16/06/21 18:54  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (8/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
18:51  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (7/2021) Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz rejestracja zmian statutu
18:44  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (6/2021) Podsumowanie subskrypcji akcji serii D
10/06/21 12:53 FinTech Ventures S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 9/2021
11:48 FinTech Ventures S.A.: Informacja o podpisaniu listu intencyjnego
27/05/21 18:11  brak uprawnień FINTECH VENTURES SA (5/2021) Zmiana terminu publikacji raportu za 2020 rok
17:13 FinTech Ventures S.A.: Aktualizacja informacji o zawarciu istotnej umowy - umowy sprzedaży udziałów
20/05/21 08:49 FinTech Ventures S.A.: Informacje o kluczowych wskaźnikach dot. SPOKO.app
08:42 FinTech Ventures S.A.: Aktualizacja informacji o podpisaniu listu intencyjnego