info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 10:41
kontakt
EC2

Komunikaty

28/05/21 19:12 EC2 S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 25 czerwca 2021 roku
18:02  brak uprawnień EC2 SA (7/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 25 czerwca 2021 roku
17:30  brak uprawnień EC2 SA (6/2021) Raport roczny Spółki za rok 2020
18/05/21 17:02  brak uprawnień EC2 SA (5/2021) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 roku
14/05/21 16:21  brak uprawnień EC2 SA (4/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
05/05/21 10:46 EC2 S.A.: Podpisanie umowy ramowej
30/04/21 15:44 EC2 S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
05/03/21 17:53  brak uprawnień EC2 SA (3/2021) Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020 oraz za rok obrotowy 2021.
23/02/21 16:22 EC2 S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
19/02/21 18:00 EC2 S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
12/02/21 17:24  brak uprawnień EC2 SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
29/01/21 14:26  brak uprawnień EC2 SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
13/11/20 09:50  brak uprawnień EC2 SA (20/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
12/11/20 14:39 EC2 S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
18/09/20 22:25  brak uprawnień EC2 SA (19/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect