info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 15:53
kontakt
EC2

Komunikaty

13/11/20 09:50  brak uprawnień EC2 SA (20/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
12/11/20 14:39 EC2 S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
18/09/20 22:25  brak uprawnień EC2 SA (19/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
22:21  brak uprawnień EC2 SA (18/2020) Zmiana adresu siedziby Spółki
22:12  brak uprawnień EC2 SA (17/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
21:56  brak uprawnień EC2 SA (16/2020) Spełnienie się warunku powołania członka Rady Nadzorczej
08/09/20 20:05  brak uprawnień EC2 SA (15/2020) Powołanie osoby nadzorującej
27/08/20 17:59 EC2 S.A.: Przeniesienie praw własności do serwisu internetowego
14/08/20 18:50  brak uprawnień EC2 SA (14/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
07/08/20 20:28 EC2 S.A.: Podpisanie umowy ramowej
06/08/20 21:43 EC2 S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
04/08/20 17:31 EC2 S.A.: Rozpoczęcie negocjacji w sprawie podpisania umowy ramowej
29/07/20 14:04 EC2 S.A.: Powołanie spółki zależnej
28/07/20  brak uprawnień EC2 SA (13/2020) Rezygnacja osoby nadzorującej
30/06/20 19:19 EC2 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku