info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 03:42
kontakt
EC2

Komunikaty

20/09/21 12:25 EC2 S.A.: Wybór oferty EC2 S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej
13/08/21 17:03  brak uprawnień EC2 SA (9/2021) Raport okresowy Spółki za II kwartał 2021 roku
25/06/21 18:05 EC2 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2021 roku
14:57  brak uprawnień EC2 SA (8/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2021 roku
28/05/21 19:12 EC2 S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 25 czerwca 2021 roku
18:02  brak uprawnień EC2 SA (7/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 25 czerwca 2021 roku
17:30  brak uprawnień EC2 SA (6/2021) Raport roczny Spółki za rok 2020
18/05/21 17:02  brak uprawnień EC2 SA (5/2021) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2021 roku
14/05/21 16:21  brak uprawnień EC2 SA (4/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku
05/05/21 10:46 EC2 S.A.: Podpisanie umowy ramowej
30/04/21 15:44 EC2 S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
05/03/21 17:53  brak uprawnień EC2 SA (3/2021) Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020 oraz za rok obrotowy 2021.
23/02/21 16:22 EC2 S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
19/02/21 18:00 EC2 S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
12/02/21 17:24  brak uprawnień EC2 SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku