info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.13, godz. 18:39
kontakt
EC2

Komunikaty

07/08/20 20:28 EC2 S.A.: Podpisanie umowy ramowej
06/08/20 21:43 EC2 S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 15% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
04/08/20 17:31 EC2 S.A.: Rozpoczęcie negocjacji w sprawie podpisania umowy ramowej
29/07/20 14:04 EC2 S.A.: Powołanie spółki zależnej
28/07/20  brak uprawnień EC2 SA (13/2020) Rezygnacja osoby nadzorującej
30/06/20 19:19 EC2 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku
15:42  brak uprawnień EC2 SA (12/2020) Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
15:38  brak uprawnień EC2 SA (11/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku
25/06/20 16:30 EC2 S.A.: Podpisanie umowy ramowej
24/06/20 12:16 EC2 S.A.: Przyjęcie strategii rozwoju EC2 S.A. na lata 2020 - 2021
19/06/20 20:52 EC2 S.A.: Rozpoczęcie negocjacji w sprawie podpisania umowy ramowej
18/06/20 14:22 EC2 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2020 roku
13:56  brak uprawnień EC2 SA (10/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
13:51  brak uprawnień EC2 SA (9/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A., które odbyło się w dniu 18 czerwca 2020 roku
09/06/20 19:47 EC2 S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza Spółki zgłoszone w dniu 9 czerwca 2020 roku