info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 20:08
kontakt
EC2

Komunikaty

05/03/21 17:53  brak uprawnień EC2 SA (3/2021) Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020 oraz za rok obrotowy 2021.
23/02/21 16:22 EC2 S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
19/02/21 18:00 EC2 S.A.: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
12/02/21 17:24  brak uprawnień EC2 SA (2/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
29/01/21 14:26  brak uprawnień EC2 SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
13/11/20 09:50  brak uprawnień EC2 SA (20/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
12/11/20 14:39 EC2 S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
18/09/20 22:25  brak uprawnień EC2 SA (19/2020) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect
22:21  brak uprawnień EC2 SA (18/2020) Zmiana adresu siedziby Spółki
22:12  brak uprawnień EC2 SA (17/2020) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
21:56  brak uprawnień EC2 SA (16/2020) Spełnienie się warunku powołania członka Rady Nadzorczej
08/09/20 20:05  brak uprawnień EC2 SA (15/2020) Powołanie osoby nadzorującej
27/08/20 17:59 EC2 S.A.: Przeniesienie praw własności do serwisu internetowego
14/08/20 18:50  brak uprawnień EC2 SA (14/2020) Raport okresowy za II kwartał 2020 roku
07/08/20 20:28 EC2 S.A.: Podpisanie umowy ramowej