info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.13, godz. 09:41
kontakt
SPYROSOFT

Komunikaty

31/07/20 12:23 SPYROSOFT S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
11:29 brak uprawnień SPYROSOFT SA (10/2020) Powołanie osób nadzorujących
11:21 brak uprawnień SPYROSOFT SA (9/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 lipca 2020 r.
03/07/20 14:58 brak uprawnień SPYROSOFT SA (8/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 lipca 2020 r. wraz z projektami uchwał
14:54 SPYROSOFT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 lipca 2020 r. wraz z projektami uchwał
12/06/20 08:20 brak uprawnień SPYROSOFT SA (7/2020) Raport roczny za rok 2019
22/05/20 14:51 brak uprawnień SPYROSOFT SA (6/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
13/05/20 10:33 brak uprawnień SPYROSOFT SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2020 roku oraz raportu rocznego za rok 2019
10/04/20 16:26 brak uprawnień SPYROSOFT SA (4/2020) Podpisanie przez emitenta umowy z firmą audytorską o badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
28/02/20 14:46 brak uprawnień Spyrosoft zadebiutował w piątek na rynku NewConnect
24/02/20 09:57 brak uprawnień Spyrosoft zadebiutuje na NewConnect 28 lutego
21/02/20 19:21 brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii A2, B i C spółki SPYROSOFT SA
14/02/20 14:38 brak uprawnień SPYROSOFT SA (3/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
12/02/20 14:25 brak uprawnień SPYROSOFT SA (2/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
14:23 brak uprawnień SPYROSOFT (1/2020) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect?