info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 23:43
kontakt
GKSKATOW

Komunikaty

28/10/19 12:52  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (22/2019) Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2019 r.
29/08/19 13:17  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (21/2019) Odwołanie Prokurenta Spółki
27/08/19 11:22  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (20/2019) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki (uzupełnienie raportu nr 18/2019 o życiorys Prezesa Zarządu)
26/08/19 14:29  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (19/2019) Odwołanie Prokurenta Spółki
11:47  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (18/2019) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
09/08/19 14:01 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 8 sierpnia 2019 r.
08/08/19 10:29  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (17/2019) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 8 sierpnia 2019 r.
06/08/19 14:40 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną tj. Klub Hokejowy GKS Katowice S.A.
26/07/19 14:11  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (16/2019) Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
12/07/19 15:24 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
15:11  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (15/2019) Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
01/07/19 12:57  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (14/2019) Powołanie członka Rady Nadzorczej (uzupełnienie raportu nr 13/2019 o życiorys członka Rady Nadzorczej)
14/06/19 16:16 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Podjęcie przez walne zgromadzenie Klub Hokejowy GKS Katowice S.A. - spółki zależnej GKS GieKSa Katowice S.A. uchwały o połączeniu
13/06/19 09:55 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 12 czerwca 2019 r.
12/06/19 13:15 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta ze Spółką Zależną Klubem Hokejowym GKS Katowice S.A.