info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.22, godz. 17:31
kontakt
GKSKATOW

Komunikaty

30/01/20 09:22 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (2/2020) Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2019 r.
17/01/20 14:33 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja uprawiania sportu w 2020 roku".
07/01/20 15:10 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (1/2020) Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 r.
06/12/19 15:19 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (23/2019) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem o badanie sprawozdania finansowego
28/10/19 12:52 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (22/2019) Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2019 r.
29/08/19 13:17 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (21/2019) Odwołanie Prokurenta Spółki
27/08/19 11:22 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (20/2019) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki (uzupełnienie raportu nr 18/2019 o życiorys Prezesa Zarządu)
26/08/19 14:29 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (19/2019) Odwołanie Prokurenta Spółki
11:47 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (18/2019) Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
09/08/19 14:01 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 8 sierpnia 2019 r.
08/08/19 10:29 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (17/2019) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 8 sierpnia 2019 r.
06/08/19 14:40 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną tj. Klub Hokejowy GKS Katowice S.A.
26/07/19 14:11 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (16/2019) Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
12/07/19 15:24 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
15:11 brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (15/2019) Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.