info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.03, godz. 02:39
kontakt
GKSKATOW

Komunikaty

10/11/20 14:30  brak uprawnień BGK w ramach sprzedaży dodatkowej uplasował 10-letnie papiery za 157,5 mln zł
29/10/20 19:14  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (15/2020) Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2020 r.
19/10/20 14:50 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji GKS GieKSa Katowice S.A. w celu ich dematerializacji.
14:33  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (14/2020) Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji GKS GieKSa Katowice S.A. w celu ich dematerializacji.
28/09/20 10:34 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji GKS GieKSa Katowice S.A. w celu ich dematerializacji.
10:30  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (13/2020) Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji GKS GieKSa Katowice S.A. w celu ich dematerializacji.
31/07/20 19:09  brak uprawnień GPW: zmiany systemu notowań akcjami spółki GKS GIEKSA KATOWICE S.A. na rynku NewConnect
29/07/20 21:35  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (12/2020) Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2020 r.
21/07/20 14:08 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - Miasta Katowice.
14/07/20 15:07  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (11/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii AA
29/06/20 11:42 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.
26/06/20 11:25  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (10/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 26 czerwca 2020 r.
01/06/20 15:15  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (9/2020) Uzupełnienie raportu nr 4/2020 o Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok
28/05/20 16:36 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
16:20  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (8/2020) Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.