info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.22, godz. 07:36
kontakt
GKSKATOW

Komunikaty

10/09/21 14:54  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (10/2021) Podjęcie przez Zarząd GKS GieKSa Katowice SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
29/07/21 12:34  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (9/2021) Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2021 r.
29/06/21 13:46 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
13:31 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
28/06/21 15:04  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (8/2021) Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję
13:21  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (7/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 28 czerwca 2021r.
31/05/21 15:03 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
14:53  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (6/2021) Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
30/04/21 15:51 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Wyniki kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzonej u płatnika składek - FUNDACJI "SPORTOWE KATOWICE" oraz GKS GieKSa Katowice S.A.
29/04/21 16:31  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (5/2021) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2021 r.
12/04/21 14:57  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (4/2021) Raport roczny za 2020 r.
29/03/21 15:18 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
15:12  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (3/2021) Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez osobę zarządzającą
28/01/21 16:35 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja uprawiania sportu w 2021 roku".
16:24  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (2/2021) Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2020 r.