info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 07:11
kontakt
GKSKATOW

Komunikaty

31/07/20 19:09  brak uprawnień GPW: zmiany systemu notowań akcjami spółki GKS GIEKSA KATOWICE S.A. na rynku NewConnect
29/07/20 21:35  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (12/2020) Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2020 r.
21/07/20 14:08 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - Miasta Katowice.
14/07/20 15:07  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (11/2020) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach emisji akcji serii AA
29/06/20 11:42 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKS GieKSa Katowice S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.
26/06/20 11:25  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (10/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dnia 26 czerwca 2020 r.
01/06/20 15:15  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (9/2020) Uzupełnienie raportu nr 4/2020 o Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok
28/05/20 16:36 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
16:20  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (8/2020) Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.
07/05/20 13:43 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - Miasta Katowice.
29/04/20 13:47  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (7/2020) Zakończenie subskrypcji akcji serii AA spółki GKS GieKSa Katowice SA z siedzibą w Katowicach
28/04/20 16:37  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (6/2020) Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Sprawozdaniu finansowym za rok 2019 GKS GieKSa Katowice S.A. w Zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym
16:01  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (5/2020) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2020 r.
12:34 GKS GIEKSA KATOWICE S.A.: Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku na rynku NewConnect
10/04/20 12:13  brak uprawnień GKS GIEKSA KATOWICE SA (4/2020) Raport roczny za 2019 r.