info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.15, godz. 10:44
kontakt
WODKAN

Komunikaty

14/11/19 14:25 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (25/2019) Podpisanie umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego WODKAN S.A. za rok obrotowy 2019 i za rok obrotowy 2020.
11:55 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (24/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
11:49 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (23/2019) Raport miesięczny za październik 2019 roku
14/10/19 12:13 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (22/2019) Raport miesięczny za wrzesień 2019
13/09/19 12:45 WODKAN: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ WODKAN S.A.
12:23 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (21/2019) Raport miesięczny za sierpień 2019 roku
10/09/19 15:10 brak uprawnień Wodkan wypłaci 0,55 zł dywidendy na akcję
14:59 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (20/2019) Deklaracja wypłaty dywidendy
14:56 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (19/2019) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 10.09.2019r.
14/08/19 13:34 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (18/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
13:12 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (17/2019) Raport miesięczny za lipiec 2019 roku
15/07/19 11:19 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (16/2019) Raport miesięczny za czerwiec 2019 roku
08/07/19 15:08 WODKAN: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w dniu 10 września 2019 r. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. wraz z informacją o żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanym na podstawie art. 400 par. 1 Kodeksu spółek handlowych.
14:55 brak uprawnień WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA (15/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN S.A. w dniu 10 września 2019 r. oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN
13/06/19 12:59 WODKAN: Wykaz Akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na ZWZ WODKAN S.A.