info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 02:24
kontakt
WODKAN

Komunikaty

14/07/21 11:56 brak uprawnień WODKAN SA (21/2021) Raport miesięczny za czerwiec 2021 roku
23/06/21 12:07 brak uprawnień WODKAN SA (20/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A.
22/06/21 14:34 brak uprawnień WODKAN SA (19/2021) Powołanie Członka Zarządu WODKAN S.A.
18/06/21 11:12 WODKAN: Wykaz Akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5% głosów na ZWZ WODKAN S.A.
14/06/21 15:08 brak uprawnień Wodkan wypłaci 0,16 zł dywidendy na akcję za 2020
15:06 brak uprawnień WODKAN SA (18/2021) Powołanie Prezesa Zarządu WODKAN S.A. XI kadencji.
15:04 brak uprawnień WODKAN SA (17/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.
15:01 brak uprawnień WODKAN SA (16/2021) Odwołanie Członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. XI kadencji.
14:59 brak uprawnień WODKAN SA (15/2021) Deklaracja wypłaty dywidendy
14:57 brak uprawnień WODKAN SA (14/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 14.06.2021 r.
14:31 brak uprawnień WODKAN SA (13/2021) Raport miesięczny za maj 2021 roku
26/05/21 13:55 brak uprawnień WODKAN SA (12/2021) Zmiana porządku obrad ZWZ WODKAN S.A. zwołanego na dzień 14.06.2021 roku, w związku z żądaniem akcjonariusza umieszczenia dodatkowego punktu w porządku obrad
13:53 WODKAN: Zmiana porządku obrad ZWZ WODKAN S.A. zwołanego na dzień 14.06.2021r. , w związku z żądaniem akcjonariusza umieszczenia dodatkowego punktu w porządku obrad wraz z projektem uchwały.
19/05/21 15:17 brak uprawnień Wodkan chce wypłacić 0,16 zł dywidendy na akcję
15:10 WODKAN: Ogłoszenie o zwołąniu ZWZ WODKAN S.A. w dniu 14.06.2021r. oraz projekty uchwał na ZWZ WODKAN S.A.