info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 17:54
kontakt
TELESTO

Komunikaty

22/08/19 10:04 brak uprawnień TELESTO SA (11/2019) Korekta raportu kwartalnego za 2 kwartał 2019 roku
14/08/19 22:03 brak uprawnień TELESTO SA (10/2019) Raport kwartalny za 2 kwartał 2019 roku Telesto Spółka Akcyjna
26/06/19 20:45 TELESTO S.A.: Lista akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 26 czerwca 2019 roku, posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów TELESTO S.A.
20:30 brak uprawnień TELESTO SA (9/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej TELESTO SA
20:24 brak uprawnień TELESTO SA (8/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2019
24/06/19 23:15 brak uprawnień TELESTO SA (7/2019) Powołanie Zarządu Spółki TELESTO SA na nową kadencję
14/05/19 21:10 brak uprawnień TELESTO SA (6/2019) Raport kwartalny za 1 kwartał 2019 roku
08/05/19 15:42 TELESTO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TELESTO S. A. na dzień 26 czerwca 2019 roku
15:24 brak uprawnień TELESTO SA (5/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TELESTO S. A. na dzień 26 czerwca 2019 roku
15:06 brak uprawnień TELESTO SA (4/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej TELESTO SA
30/04/19 08:18 brak uprawnień TELESTO SA (3/2019) Raport roczny TELESTO SA za 2018 rok
14/02/19 17:51 brak uprawnień TELESTO SA (2/2019) Raport kwartalny za 4 kwartał 2018 roku
28/01/19 12:22 brak uprawnień TELESTO SA (1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku
14/11/18 20:12 brak uprawnień TELESTO SA (8/2018) Raport kwartalny za 3 kwartał 2018 roku
14/08/18 19:13 brak uprawnień TELESTO SA (7/2018) Raport kwartalny za 2 kwartał 2018 roku