info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 06:17
kontakt
EUROSYS

Komunikaty

14/02/20 08:56  brak uprawnień EUROSYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2020) Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku
16/01/20 14:22  brak uprawnień EUROSYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
04/12/19 19:10  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki EUROSYSTEM S.A. W RESTRUKTURYZACJ
03/12/19 15:35  brak uprawnień Eurosystem złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości
15:23 EUROSYSTEM S.A.: Złożenie do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości EUROSYSTEM SA w restrukturyzacji
14/11/19 10:13  brak uprawnień EUROSYSTEM SA (8/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
10/10/19 14:30 EUROSYSTEM S.A.: Odrzucenie układu przez zgromadzenie wierzycieli
30/09/19 15:08 EUROSYSTEM S.A.: Odstąpienie od umowy przez powiat krotoszyński
14/08/19 09:29  brak uprawnień EUROSYSTEM SA (7/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
28/06/19 14:12 EUROSYSTEM S.A.: Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA
13:53  brak uprawnień EUROSYSTEM SA (6/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym WZA w dniu 28 czerwca 2019 roku
31/05/19 00:25 EUROSYSTEM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
00:17  brak uprawnień EUROSYSTEM SA (5/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał
00:10  brak uprawnień EUROSYSTEM SA (4/2019) Raport roczny EUROSYSTEM SA za 2018 rok
22/05/19 14:46  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki EUROSYSTEM S.A. W RESTRUKTURYZACJI