info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.03, godz. 02:30
kontakt
EUROSYS

Komunikaty

13/11/20 16:29 brak uprawnień EUROSYSTEM SA W UPADŁOŚCI (10/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
14/08/20 11:27 brak uprawnień Uwzględniając turystykę, spadek PKB w II kw. standardowy na tle państw UE (opinia, aktl.)
11:13 brak uprawnień EUROSYSTEM SA W UPADŁOŚCI (9/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku
13/08/20 17:34 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki EUROSYSTEM SA W UPADŁOŚCI notowanych na rynku NewConnect
11/08/20 09:43 brak uprawnień EUROSYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2020) Uprawomocnienie postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości spółki
06/08/20 18:49 brak uprawnień EUROSYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2020) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
31/07/20 10:59 brak uprawnień EUROSYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2020) Raport roczny EUROSYSTEM SA w upadłości za 2019 rok
17/06/20 15:59 brak uprawnień Sąd ogłosił upadłość Eurosystemu
15:57 EUROSYSTEM S.A.: Informacja o podjętej uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych Spółki
15:52 EUROSYSTEM S.A.: Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości Spółki
16/06/20 18:08 brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki EUROSYSTEM S.A. W UPADŁOŚCI
15/06/20 14:03 EUROSYSTEM S.A.: Otrzymanie informacji o ogłoszeniu upadłości Spółki
14/05/20 12:01 brak uprawnień EUROSYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
13/05/20 17:56 brak uprawnień EUROSYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2020) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych - zmiana terminu publikacji raportu za 2019 rok
17/04/20 13:07 brak uprawnień EUROSYSTEM SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2020) Rezygnacja osoby zarządzającej