info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.26, godz. 11:19
kontakt
GREEN

Komunikaty

07/09/21 11:01 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (2/2021) Rezygnacja Prezesa Zarządu
11:00 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (1/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą.
10/12/20 08:27 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (15/2020) Piąte wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji MVA Green Energy Spółka Akcyjna
23/11/20 16:00 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (14/2020) Czwarte wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji MVA Green Energy Spółka Akcyjna
03/11/20 14:55 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (13/2020) Trzecie wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji MVA Green Energy Spółka Akcyjna
16/10/20 08:59 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (12/2020) Drugie wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji MVA Green Energy Spółka Akcyjna
05/10/20 14:29 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (11/2020) raport roczny za 2018 r.
02/10/20 11:35 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (10/2020) Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 MAR
11:26 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (9/2020) Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie publicznej
11:01 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (8/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 września 2020 r. MVA GREEN ENERGY S.A.
01/10/20 12:02 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (7/2020) Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 30 września 2020 r. MVA Green Energy Spółka Akcyjna
30/09/20 09:48 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (6/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia niezdematerializowanych dokumentów akcji MVA Green Energy Spółka Akcyjna
03/09/20 21:38 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (5/2020) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Spółki MVA Green Energy SA
01/05/20 11:43 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (4/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 r
28/04/20 17:15 brak uprawnień MVA GREEN ENERGY SA (3/2020) Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.04..2020 r. MVA Green Energy Spółka Akcyjna