info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.13, godz. 18:57
kontakt
PREFABET

Komunikaty

03/07/20 16:37 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16:03 PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
29/06/20 09:38 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2020) Raport roczny PREFABET-BIAŁE BŁOTA S.A. za 2019 rok
19/06/20 13:58 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2020) EBI RAPORT NR 5/2020 z 19.06.2020 roku
26/05/20 14:55 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
13/05/20 13:34 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku
17/03/20 12:08 PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.: Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zmianie trybu głosowania
14/02/20 10:21 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA W RESTRUKTURYZACJI (2/2020) EBI RAPORT NR 2/2020 z 14.02.2020 roku
30/01/20 10:53 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA W RESTRUKTURYZACJI (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
21/01/20 09:15 PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.: Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli
09/12/19 15:08 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2019) Zawarcie umowy na badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok
04/12/19 15:03 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2019) Wybór biegłego do badania sprawozdania finansowego za 2019 rok
14/11/19 14:13 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
24/10/19 14:27 PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.: Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu skorygowanej karty spisu wierzytelności
14/08/19 16:35 brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku