info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.20, godz. 03:36
kontakt
PREFABET

Komunikaty

09/12/19 15:08  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA W RESTRUKTURYZACJI (11/2019) Zawarcie umowy na badanie sprawozdania finansowego za 2019 rok
04/12/19 15:03  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA W RESTRUKTURYZACJI (10/2019) Wybór biegłego do badania sprawozdania finansowego za 2019 rok
14/11/19 14:13  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA W RESTRUKTURYZACJI (9/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
24/10/19 14:27 PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.: Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu skorygowanej karty spisu wierzytelności
14/08/19 16:35  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA W RESTRUKTURYZACJI (8/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
09/08/19 11:20 PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.: Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o skorygowanej karcie uzupełniającego spisu wierzytelności
06/08/19 11:48  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA W RESTRUKTURYZACJI (7/2019) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2019 r.
28/06/19 17:43  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA W RESTRUKTURYZACJI (6/2019) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2019 r.
17:31 PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
17:19 PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r.
17/06/19 16:46 PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.: Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu uzupełnienia spisu wierzytelności.
29/05/19 18:59 PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
17:47  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA W RESTRUKTURYZACJI (5/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20/05/19 23:46  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA W RESTRUKTURYZACJI (4/2019) Raport roczny PREFABET-BIAŁE BŁOTA S.A. za 2018 rok
06/05/19 17:23  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku