info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 12:28
kontakt
ENELMED

Komunikaty

21/06/21 12:14 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Powzięcie informacji o złożeniu przez członków Zarządu Spółki deklaracji zainteresowania objęciem akcji serii E
17/06/21 14:15 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o linię wielocelową dla klienta korporacyjnego z Credit Agricole Bank Polska S.A.
16/06/21 08:45  brak uprawnień Enel-Med rozpoczyna budowę księgi popytu na 4.713.379 akcji serii E oraz 0,8 mln akcji sprzedawanych
08:25 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu na akcje nowej emisji serii E oraz akcje sprzedawane przez obecnych akcjonariuszy Spółki, a także doprecyzowanie przewidywanego terminu zamknięcia procesu budowania księgi popytu i zmiana terminu na dostarczenie przez Uprawnionych Inwestorów podpisanych umów objęcia akcji nowej emisji serii E oraz dokonania płatności łącznej ceny emisyjnej za akcje nowej emisji serii E
08/06/21 08:47 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie umowy o oferowanie i plasowanie instrumentów finansowych z Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie oraz rozpoczęcie oferty publicznej akcji nowej emisji serii E połączonej z ewentualną sprzedażą części akcji przez obecnych akcjonariuszy Spółki
07/06/21 19:34  brak uprawnień WZ Enel-Medu zgodziło się na emisję akcji stanowiącą do 20 proc. kapitału
19:22 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Powzięcie informacji o zamiarze uczestnictwa członków Zarządu Spółki w emisji akcji serii E oraz o zamiarze sprzedaży akcji przez obecnych akcjonariuszy Spółki
18:58 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
18:56 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 7 czerwca 2021 r.
18:53 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 7 czerwca 2021 r., a nie zostały podjęte
18:51 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 7 czerwca 2021 r.
18:45 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Projekty uchwał zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 7 czerwca 2021 r.
02/06/21 13:38 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
01/06/21 15:00 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
28/05/21 17:07 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego