info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.21, godz. 22:27
kontakt
ENELMED

Komunikaty

30/07/21 13:54  brak uprawnień ENEL-MED SA (1/2021) Centrum Medyczne Enel-Med Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
12/07/21 15:16 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zakończenie subskrypcji akcji serii E Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
09/07/21 13:12 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
07/07/21 16:00 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
06/07/21 17:18 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
05/07/21 15:12 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji praw do akcji serii E Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
02/07/21 16:28 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego praw do akcji serii E Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
12:59  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA
01/07/21 17:47 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
13:57 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii E Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
29/06/21 13:25 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
12:48  brak uprawnień Enel-Med zawarł umowy objęcia wszystkich akcji serii E o łącznej wartości 80,6 mln zł
12:38 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji nowej emisji serii E
22/06/21 17:17  brak uprawnień Cena emisyjna akcji serii E Enel-Med ustalona na 17,10 zł
16:56 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej emitowanych przez Spółkę akcji nowej emisji serii E, liczby akcji nowej emisji serii E, która będzie przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę; ustalenie przez Adama Stanisława Rozwadowskiego oraz Annę Marię Rozwadowską ceny sprzedaży oraz liczby sprzedawanych istniejących akcji zwykłych na okaziciela Spółki