info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.20, godz. 07:23
kontakt
ENELMED

Komunikaty

26/09/19 17:30 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19/06/19 20:10 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
18/06/19 15:01 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 18 czerwca 2019 r.
14:59 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 18 czerwca 2019 r. oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania
10/06/19 13:38 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego oraz aneksu do umowy o linię wielocelową dla klienta korporacyjnego z Credit Agricole Bank Polska S.A.
07/06/19 10:02  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył rekomendację dla VRG do "kupuj", a obniżył dla Enel-Medu do "trzymaj"
29/05/19 17:06 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/05/19 14:24 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 18 czerwca 2019 roku oraz dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał nieprzekazanych uprzednio do publicznej wiadomości
14:21 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 18 czerwca 2019 roku
18/04/19 17:45 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018
17:41 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:30 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz raportu rocznego
23/01/19 10:31 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
10/01/19 12:04 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Uzyskanie dofinansowania w wysokości 13.908.699,69 zł projektu "Rehabilitacja dla Ciebie - terapia, edukacja, działanie!!" w woj. wielkopolskim, na warunkach nieodbiegających od standardowych
14/12/18 12:38 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie umowy faktoringowej z Bankiem Millennium S.A.