info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.04, godz. 10:58
kontakt
ENELMED

Komunikaty

02/07/20 14:28 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 9/2020: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 7 lipca 2020 roku oraz dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał nieprzekazanych uprzednio do publicznej wiadomości
14:23 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 8/2020: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 7 lipca 2020 roku
18/06/20 16:22 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. zwołanego na dzień 7 lipca 2020 roku wraz z projektami uchwał
09/06/20 13:09 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 7 lipca 2020 roku oraz dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał nieprzekazanych uprzednio do publicznej wiadomości
13:05 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 7 lipca 2020 roku
04/06/20 15:51  brak uprawnień Enel-Med chce wyemitować do 6 mln akcji serii E
15:38 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie określenia szczegółowych parametrów proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
12:32 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o linię wielocelową dla klienta korporacyjnego z Credit Agricole Bank Polska S.A.
28/05/20 17:10 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/05/20 13:31 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Wypowiedzenie umowy znaczącej
13:13 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
12/05/20 16:48  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową Enel-Medu do 13,7 zł
22/04/20 17:51 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:29 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz raportu rocznego
20/03/20 11:47  brak uprawnień Enel-Med rozważa ograniczenie nowych inwestycji w '20