info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.02, godz. 10:48
kontakt
ENELMED

Komunikaty

20/03/20 11:47  brak uprawnień Enel-Med rozważa ograniczenie nowych inwestycji w '20
11:32 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Informacja o wpływie rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID -19 na działalność Spółki
24/01/20 12:25 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 2/2020: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
23/01/20 14:07 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
21/01/20 09:25  brak uprawnień EVR obniżył rekomendację Enel-Medu do "sprzedaj", utrzymał "kupuj" dla Synektika
15/01/20 08:47 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
17/12/19 12:56 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy najmu na potrzeby Oddziału Grunwaldzka
10:31 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.
04/12/19 11:14  brak uprawnień Enel-Med chce pozyskać do 80 mln zł z emisji nowych akcji na rozwój
10:55 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podjęcia działań przygotowawczych zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego
27/11/19 17:28 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/09/19 17:30 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19/06/19 20:10 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
18/06/19 15:01 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 18 czerwca 2019 r.
14:59 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 18 czerwca 2019 r. oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania