info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.10, godz. 21:08
kontakt
ENELMED

Komunikaty

25/01/21 08:06  brak uprawnień East Value Research rekomenduje "kupuj" Voxel, cena docelowa 59,30 zł
21/01/21 17:33 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie umów najmu z Polcom Investment XVIII sp. z o.o.
19/01/21 16:52 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
17/12/20 14:58 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.
14/12/20 15:12 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie aneksu nr 1 do listu intencyjnego z Polcom Investment XVIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
30/11/20 18:53 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:27 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020 r.
26/11/20 17:15 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/11/20 15:10  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Enel-Medu do 15,1 zł
09/11/20 15:55 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z Polcom Investment XVIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
13/10/20 13:50 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu Spółki
29/09/20 17:09 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/08/20 07:55  brak uprawnień EVR wycenia akcje Enel-Medu na 13,60 zł, a Synektika na 29,40 zł
07/07/20 15:22  brak uprawnień WZ Enel-Medu odstąpiło od głosowania nad uchwałą ws. emisji akcji serii E
15:13 CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 7 lipca 2020 r.