info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.10, godz. 08:30
kontakt
SELVITA

Komunikaty

05/12/19 18:40  brak uprawnień Datawalk, Selvita i Unimot wejdą do indeksu sWIG80 - GPW Benchmark
29/11/19 12:37 SELVITA S.A.: Rejestracja połączenia spółek zależnych Emitenta
21/11/19 07:19  brak uprawnień Pekao IB wycenia akcje Ryvu Therapeutics na 59,6 zł
12/11/19 18:45 SELVITA S.A.: Złożenie wniosków do Sądu Rejestrowego celem rejestracji połączenia spółek zależnych
06/11/19 13:15  brak uprawnień Selvita chce utrzymać w 2020 r. 30 proc. wzrost przychodów w usługach
06:45 SELVITA S.A.: SELVITA S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
29/10/19 18:12 SELVITA S.A.: Uzgodnienie i podpisanie Planu Połączenia spółek zależnych
18/10/19 18:04  brak uprawnień GPW: uzupełnienie indeksów WIG oraz WIG-Poland
17/10/19 22:04 SELVITA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 OfertPublU - objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
21:57 SELVITA S.A.: Zawarcie umowy lock-up na akcjach Emitenta
16:41 SELVITA S.A.: Animator Emitenta
16/10/19 20:35 SELVITA S.A.: Informacje uzyskane na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR - objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
20:27 SELVITA S.A.: Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 OfertPublU - objęcie akcji Selvita S.A. wyemitowanych w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A.
14:28  brak uprawnień Selvita zakłada utrzymanie tempa wzrostu przychodów; pierwsza akwizycja możliwa w '20 (opis)
10:54  brak uprawnień Selvita zakłada utrzymanie tempa wzrostu przychodów; pierwsza akwizycja możliwa w '20