info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.26, godz. 04:46
kontakt
PRAGMAFA

Komunikaty

22/01/21 09:19 PragmaGo S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii S
21/01/21 19:22  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii S spółki PRAGMAGO SA
20/01/21 10:47 PragmaGo S.A.: Wprowadzenie obligacji serii S do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst
10:41 PragmaGo S.A.: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
19/01/21 19:34  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji spółki PRAGMAGO S.A.
18/01/21 09:13 PragmaGo S.A.: Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego obligacji PragmaGO o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł
15/01/21 18:12  brak uprawnień KNF zatwierdziła prospekt PragmaGo w związku z emisją obligacji o łącznej wartości do 100 mln zł
14/01/21 09:42 PragmaGo S.A.: Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji
13/01/21 15:17 PragmaGo S.A.: Rejestracja obligacji serii S w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
08/01/21 17:01 PragmaGo S.A.: Dane o obrotach i ilości Klientów w grudniu 2020 r.
07/01/21 16:02 PragmaGo S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21/12/20 17:09  brak uprawnień Komunikat w sprawie ziszczenia się warunku zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji PRAGMAGO SA
18/12/20 15:04 PragmaGo S.A.: Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii S.
15/12/20 08:58 PragmaGo S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii R
08:50 PragmaGo S.A.: Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji