info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 10:51
kontakt
JSW

Komunikaty

15/01/21 11:12  brak uprawnień JSW zwiększyła w 2020 r. udział węgla koksowego w produkcji do blisko 80 proc.
13/01/21 12:43  brak uprawnień Produkcja węgla JSW w IV kw. 2020 r. wyniosła 3,77 mln ton, sprzedaż 4 mln ton (opis)
12:30  brak uprawnień Produkcja węgla JSW w IV kw. 2020 r. wyniosła 3,77 mln ton, sprzedaż 4 mln ton
12:20 JSW S.A.: Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w IV kwartale 2020 roku
29/12/20 14:00 JSW S.A.: Komunikat KDPW S.A. o rejestracji akcji JSW S.A.
23/12/20 18:39  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A i D spółki JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.
18:20 JSW S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A oraz D spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
17:58  brak uprawnień JSW podpisała z PFR umowę pożyczki w kwocie 173,6 mln zł
17:46 JSW S.A.: Podpisanie umowy pożyczki preferencyjnej pomiędzy JSW S.A. a Polskim Funduszem Rozwoju S.A. w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm
22/12/20 15:47 JSW S.A.: Warunkowa rejestracja akcji w KDPW
15/12/20 19:29  brak uprawnień JSW podpisała z PFR i wierzycielami finansowymi umowę międzywierzycielską
19:00 JSW S.A.: Podpisanie umowy międzywierzycielskiej pomiędzy JSW S.A., Polskim Funduszem Rozwoju S.A. oraz dotychczasowymi wierzycielami finansowym Spółki, będącymi stroną umowy z 9 kwietnia 2019 roku
12:47  brak uprawnień PFR udzieli JSW 173,6 mln zł pożyczki
12:38 JSW S.A.: Podjęcie decyzji przez Polski Fundusz Rozwoju dotyczącej udzielenia pożyczki preferencyjnej dla JSW S.A. w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm
09/12/20 17:08  brak uprawnień JSW podpisało z PFR umowę dot. wsparcia w ramach tarczy finansowej w postaci 1 mld zł pożyczki