info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 09:32
kontakt
CALLCENT

Komunikaty

14/08/19 12:26  brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (13/2019) Korekta raportu EBI nr 1/2019 ? Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2019 r.
09/08/19 15:27  brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (12/2019) Utrzymanie w mocy kary pieniężnej nałożonej na emitent w dniu 21 czerwca 2019 r.
08/08/19 19:49  brak uprawnień GPW: utrzymanie w mocy Uchwały Nr 608/2019 Zarządu Giełdy z dnia 21 czerwca 2019 r.
31/07/19 12:59 CALL CENTER TOOLS: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
15/07/19 13:05  brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (11/2019) Korekta raportu nr 10/2019 - Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
12:03  brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (10/2019) Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
26/06/19 12:40  brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (9/2019) Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej
12:38  brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (8/2019) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 roku
12:33  brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (7/2019) Korekta raportu bieżącego nr 25/2018
24/06/19 12:43  brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę CALL CENTER TOOLS S.A
19/06/19 15:13  brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (6/2019) Życiorysy Prezesa Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki
18/06/19 13:59 CALL CENTER TOOLS: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
13:56 CALL CENTER TOOLS: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 33% o co najmniej 1% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
13:50 CALL CENTER TOOLS: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
13:44 CALL CENTER TOOLS: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA