info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.06, godz. 22:24
kontakt
CALLCENT

Komunikaty

01/07/20 08:55  brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (20/2020) Korekta raportu - Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
30/06/20 15:25  brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (19/2020) Informacja zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect
15:24  brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (18/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
19/06/20 11:34 CALL CENTER TOOLS: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
11:32 CALL CENTER TOOLS: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - pośrednie przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
10/06/20 16:02 CALL CENTER TOOLS: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
15:11 CALL CENTER TOOLS: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
07/06/20 16:43 CALL CENTER TOOLS: Publikacja strategii rozwoju Spółki na lata 2020-2023
16:39 CALL CENTER TOOLS: Zawarcie istotnej umowy
19/05/20 14:58 CALL CENTER TOOLS: Wykaz akcjonariuszy posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 12.05.2020 r.
13/05/20 09:27  brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (17/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.05.2020 r.
08:48  brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (16/2020) Korekta raportu nr 8/2020 - terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
16/04/20 14:51 CALL CENTER TOOLS: Kierunkowe plany rozwoju Spółki
14:39  brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (15/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12.05.2020 r. wraz z projektami uchwał
14:28 CALL CENTER TOOLS: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 maja 2020 r. wraz z projektami uchwał