info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.21, godz. 19:30
kontakt
CALLCENT

Komunikaty

21/02/20 16:09  brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (6/2020) Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 i 2019 rok
 brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (5/2020) Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 i 2019 rok
 brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (4/2020) Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 i 2019 rok
 brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (3/2020) Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 i 2019 rok
14/02/20 14:18  brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (2/2020) Korekta raportu bieżącego 1/2020 ? terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
24/01/20 09:35  brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
14/11/19 16:42  brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (21/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
11/10/19 18:53 CALL CENTER TOOLS: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 50% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
18:49 CALL CENTER TOOLS: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
18:44 CALL CENTER TOOLS: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA
18:39 CALL CENTER TOOLS: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA
03/09/19 19:56  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki CALL CENTER TOOLS S.A.
30/08/19 17:01  brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (20/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
28/08/19 15:17  brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (19/2019) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2019 roku
15:15  brak uprawnień CALL CENTER TOOLS SA (18/2019) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku