info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 18:40
kontakt
TAXNET

Komunikaty

29/05/20 11:35 TAX-NET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał
11:28  brak uprawnień TAX-NET SA (6/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał
11:01  brak uprawnień TAX-NET SA (5/2020) Raport roczny Spółki TAX-NET Spółka Akcyjna za rok 2018
15/05/20 13:16  brak uprawnień TAX-NET SA (4/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
26/03/20 18:29 TAX-NET S.A.: Zawarcie umowy znaczącej
14/02/20 11:44  brak uprawnień TAX-NET SA (3/2020) Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku
24/01/20 08:33  brak uprawnień TAX-NET SA (2/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych.
10/01/20 13:19  brak uprawnień TAX-NET SA (1/2020) Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego
14/11/19 12:08  brak uprawnień TAX-NET SA (12/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku
14/08/19 05:47  brak uprawnień TAX-NET SA (11/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
27/06/19 17:32 TAX-NET S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki TAX-NET S.A.
17:26 TAX-NET S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
17:19  brak uprawnień TAX-NET SA (10/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
06/06/19 13:52 TAX-NET S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki TAX-NET S.A.
13:42 TAX-NET S.A.: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej