info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 13:35
kontakt
TAXNET

Komunikaty

16/02/21 14:19 brak uprawnień TAX-NET SA (3/2021) Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku
12/02/21 11:24 brak uprawnień TAX-NET SA (2/2021) Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku
27/01/21 12:36 brak uprawnień TAX-NET SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych.
13/11/20 09:37 brak uprawnień TAX-NET SA (11/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
14/08/20 11:37 brak uprawnień TAX-NET SA (10/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 roku
26/06/20 19:47 TAX-NET S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki TAX-NET S.A.
19:42 brak uprawnień TAX-NET SA (9/2020) Powołanie Zarządu na nową kadencję
19:37 brak uprawnień TAX-NET SA (8/2020) Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
18:40 brak uprawnień TAX-NET SA (7/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
18:39 TAX-NET S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
29/05/20 11:35 TAX-NET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał
11:28 brak uprawnień TAX-NET SA (6/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET SA wraz z projektami uchwał
11:01 brak uprawnień TAX-NET SA (5/2020) Raport roczny Spółki TAX-NET Spółka Akcyjna za rok 2018
15/05/20 13:16 brak uprawnień TAX-NET SA (4/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
26/03/20 18:29 TAX-NET S.A.: Zawarcie umowy znaczącej