info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 23:35
kontakt
VENCAPOL

Komunikaty

30/03/20 09:28 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Zawiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie Art. 19 MAR
09:14 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej
09:02 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej
28/03/20 14:01 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Zawiadomienie o transakcji uzyskane w trybie Art. 19 MAR
26/03/20 16:21 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Zawiadomienie o transakcji uzyskana w trybie Art. 19 MAR
24/03/20 15:55  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (11/2020) Odwołanie Prezesa Zarządu i oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Venture Capital Poland Spółka Akcyjna
15:12  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (10/2020) Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta
14:54 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ
14:39  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (9/2020) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Venture Capital Poland S.A.
14:34  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (8/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. w dniu 23 marca 2020 roku
16/03/20 14:45 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ
14:00  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (7/2020) Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Venture Capital Poland S.A.
13:49  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (6/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Venture Capital Poland S.A. w dniu 16 marca 2020 roku
18/02/20 16:58  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (5/2020) Zamierzone zmiany statutu spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A.
16:08 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki VENTURE CAPITAL POLAND S.A. na dzień 16 marca 2020 r. z projektami uchwał