info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.05, godz. 04:51
kontakt
VENCAPOL

Komunikaty

04/07/20 15:34 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Zmiana stanu posiadania
02/07/20 15:43  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (22/2020) Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Emitenta
22/06/20 21:38  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (21/2020) Raport roczny za 2019 rok
10/06/20 08:41 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Przystąpienie do produkcji gry Nadir
29/05/20 21:18  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (20/2020) Powołanie nowego składu członków Rady Nadzorczej
20:44 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.05.2020 roku
19:55  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (19/2020) Treść uchwał podjętych na walne zgromadzenie w dniu 29.05.2020 roku
28/05/20 09:43  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (18/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2019
14/05/20 10:23  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (17/2020) Raport za I kwartał 2020 r.
11/05/20 13:39 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Informacja dotycząca zmiany struktury akcjonariatu Emitenta
07/05/20 14:45 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Odwołanie prognoz wyników finansowych
06/05/20 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Zawarcie umowy wydawniczej dla gry Your Dead Majesty
04/05/20 13:12 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Zmiana stanu posiadania
02/05/20 14:03 VENTURE CAPITAL POLAND S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.05.2020 roku
13:38  brak uprawnień VENTURE CAPITAL POLAND SA (16/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.05.2020 roku