info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 15:48
kontakt
BALTONA

Komunikaty

12/11/19 12:06 BALTONA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 r.
08/11/19 16:17 BALTONA S.A.: Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w podziale na segmenty biznesowe
07/11/19 20:26 BALTONA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy najmu powierzchni handlowej w Porcie Lotniczym Poznań - Ławica
31/10/19 22:25 BALTONA S.A.: Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 15 października 2019 r. przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"
30/10/19 13:21 BALTONA S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy z bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.
22/10/19 14:55 BALTONA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25.11.2019 r.
11:09 BALTONA S.A.: Informacja dodatkowa nt. pozwu złożonego przeciwko Spółce oraz Spółkom Dominującym
16/10/19 13:35 BALTONA S.A.: Ogłoszenie wezwania na 100% akcji Spółki
15/10/19 17:24  brak uprawnień PP Porty Lotnicze wzywają do sprzedaży 100 proc. akcji Baltony, po 6,95 zł za akcję
17:22  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki PHZ BALTONA SA
09:41 BALTONA S.A.: Rejestracja obligacji wyemitowanych przez Emitenta
14/10/19 17:33  brak uprawnień Baltona przydzieliła PPL obligacje o łącznej wartości 175 mln zł
17:08 BALTONA S.A.: Przydział obligacji przez Emitenta
10/10/19 10:11 BALTONA S.A.: Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w podziale na segmenty biznesowe
08/10/19 22:52  brak uprawnień Baltona wyemituje obligacje o wartości 175 mln zł