info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.27, godz. 00:35
kontakt
BALTONA

Komunikaty

25/05/20 13:03 BALTONA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2020 r.
12:35 BALTONA S.A.: Podanie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 maja 2020 r.
06/05/20 16:53 BALTONA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
27/04/20 16:51 BALTONA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25.05.2020 r.
24/04/20 14:55 BALTONA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok oraz za raportu za I kwartał 2020 r.
21/04/20 16:24 BALTONA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
10/04/20 16:05 BALTONA S.A.: Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w podziale na segmenty biznesowe
01/04/20 11:31 BALTONA S.A.: Przymusowy wykup akcji i zawieszenie obrotu akcjami Spółki
09:25  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki BALTONA SA
08:11  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA w drodze przymusowego wykupu
07:39  brak uprawnień PP Porty Lotnicze ogłaszają przymusowy wykup 339.496 akcji Baltony po 6,95 zł za papier
26/03/20 17:02 BALTONA S.A.: Aktualizacja informacji nt. obligacji wyemitowanych przez Emitenta
15/03/20 10:51 BALTONA S.A.: Aktualizacja informacji nt. wpływu skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta
13/03/20 16:23 BALTONA S.A.: Informacja nt. czasowego wstrzymania działalności na lotnisku w Tallinnie
11/03/20 18:22 BALTONA S.A.: Aktualizacja informacji nt. składu Rady Nadzorczej Spółki