info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.22, godz. 15:09
kontakt
BLOOBER

Komunikaty

20/08/19 16:41 BLOOBER TEAM S.A.: Przyznanie dofinansowania w ramach programu Kreatywna Europa
11:20  brak uprawnień BLOOBER TEAM SA (10/2019) Rejestracja w KRS zmiany Statutu Bloober Team S.A.
13/08/19 23:31  brak uprawnień BLOOBER TEAM SA (9/2019) Raport kwartalny Bloober Team S.A. za II kwartał 2019 r.
14:53 BLOOBER TEAM S.A.: Rozpoczęcie przedsprzedaży gry "Blair Witch" w wersji Delux Edition
31/07/19 17:03 BLOOBER TEAM S.A.: Przyznanie dofinansowania w konkursie w ramach 1 Osi Priorytetowej "Gospodarka Wiedzy"
26/07/19 10:12 BLOOBER TEAM S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z Into the Unknown sp. z o.o.
19/07/19 16:25 BLOOBER TEAM S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu MKiDN 2019 - Rozwój sektorów kreatywnych
16:23 BLOOBER TEAM S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu MKiDN 2019 - Rozwój sektorów kreatywnych
17/07/19 17:09  brak uprawnień Bloober Team ma umowę na wydanie i dystrybucję gry "Observer" na rynku azjatyckim
17:01 BLOOBER TEAM S.A.: Zawarcie istotnej umowy z Circle Entertainment Ltd. Na wydanie gry >observer_ na rynku azjatyckim
15/07/19 18:05  brak uprawnień Fundusze Rockbridge TFI mają powyżej 5 proc. akcji Bloober Team
17:22 BLOOBER TEAM S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu stanu posiadania akcji
12/07/19 16:53 BLOOBER TEAM S.A.: Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach 3 Osi Priorytetowej "Przedsiębiorcza Małopolska"
01/07/19 09:27  brak uprawnień Bloober Team zakończył przegląd opcji strategicznych
09:01 BLOOBER TEAM S.A.: Zakończenie przeglądu opcji strategicznych