info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 19:09
kontakt
GRODNO

Komunikaty

13/02/20 07:53 GRODNO S.A.: GRODNO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/02/20 14:30  brak uprawnień Grodno szacuje skons. zysk netto po trzech kw. 2019/20 na 9,1 mln zł, wzrost o 32 proc. rdr
14:09 GRODNO S.A.: Szacunkowe wyniki za III kwartały roku obrotowego 2019/2020
13/12/19 10:26  brak uprawnień Grodno w '20 spodziewa się spowolnienia w branży, w przyszłości chce wrócić do wypłaty dywidendy (wywiad)
12/12/19 08:14 GRODNO S.A.: GRODNO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/11/19 16:41 GRODNO S.A.: Szacunkowe wyniki za I półrocze roku obrotowego 2019/2020
07/10/19 13:12 GRODNO S.A.: Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR
30/09/19 17:26 GRODNO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ
17:21 GRODNO S.A.: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Grodno S.A. oraz dokonane zamiany Statutu
17:10 GRODNO S.A.: Uchwała ZWZ Grodno S.A. w sprawie podziału zysku netto
04/09/19 15:50 GRODNO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2019 r. wraz z projektami uchwał
13/08/19 17:15 GRODNO S.A.: GRODNO S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/08/19 16:52 GRODNO S.A.: Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dot. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
07/08/19 16:19 GRODNO S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku
06/08/19 17:23 GRODNO S.A.: Szacunkowe wyniki za I kw. roku obrotowego 2019/2020