info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 07:22
kontakt
GRODNO

Komunikaty

22/09/20 16:48 GRODNO S.A.: Zmiana terminu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18/09/20 12:46 GRODNO S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
08/09/20 16:26 GRODNO S.A.: Korekta: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2020 r. wraz z projektami uchwał
03/09/20 18:30  brak uprawnień Akcjonariusze Grodna 30 września zdecydują o wypłacie 0,08 zł dywidendy na akcję
17:19 GRODNO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 września 2020 r. wraz z projektami uchwał
01/09/20 18:47 GRODNO S.A.: Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dot. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
31/08/20 23:01  brak uprawnień Grodno chce wypłacić 0,08 zł dywidendy na akcję
21:38 GRODNO S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku
18/08/20 08:31  brak uprawnień Grodno chce się rozwijać poprzez akwizycje; szansą konsolidacja rynku w związku z pandemią (wywiad)
13/08/20 08:05 GRODNO S.A.: GRODNO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/08/20 07:00 GRODNO S.A.: Szacunkowe wyniki za I kw. roku obrotowego 2020/2021
30/07/20 11:58  brak uprawnień Grodno ma list intencyjny ws. nabycia aktywów z branży grzejnictwa i hydrauliki
11:26 GRODNO S.A.: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego transakcji zakupu aktywów
27/07/20 09:54  brak uprawnień Grodno wkrótce ogłosi nową strategię; planuje znacznie wzmocnić udział fotowoltaiki w przychodach (wywiad)
24/07/20 15:21 GRODNO S.A.: Korekta: Osiągnięcie istotnego poziomu wsparcia w ramach programów związanych z COVID-19