info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 11:39
kontakt
ISIAG

Komunikaty

14/07/20 16:12  brak uprawnień INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SA (15/2020) Raport miesięczny Spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A za czerwiec 2020 r.
01/07/20 09:15 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2020 r.
09:05  brak uprawnień INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SA (14/2020) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
12/06/20 13:55  brak uprawnień INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SA (13/2020) Raport miesięczny Spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A za maj 2020 r
03/06/20 17:44 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2020 r.
17:36  brak uprawnień INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SA (12/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2020 r.
29/05/20 20:20  brak uprawnień INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SA (11/2020) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA za rok obrotowy 2019
17:46  brak uprawnień INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SA (10/2020) Jednostkowy raport roczny spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A. za 2019 rok obrotowy
27/05/20 13:49 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Przyjęcie strategii rozwoju Spółki
15/05/20 16:24 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Otrzymanie decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej
12:28  brak uprawnień INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SA (9/2020) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 r.
14/05/20 13:28  brak uprawnień INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SA (8/2020) Raport miesięczny Spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A za kwiecień 2020 r.
14/04/20 12:52  brak uprawnień INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SA (7/2020) Raport miesięczny Spółki Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A za marzec 2020 r.
02/04/20 15:23  brak uprawnień INSTYTUT SZKOLEŃ I ANALIZ GOSPODARCZYCH SA (6/2020) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
14:24 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Informacja dotycząca działalności Spółki w związku z sytuacją epidemiologiczną