info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 07:39
kontakt
ESOTIQ

Komunikaty

16/08/19 22:21 ESOTIQ & HENDERSON: Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lipcu 2019 r.
18/07/19 20:01 ESOTIQ & HENDERSON: Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w czerwcu 2019 r.
28/06/19 07:14  brak uprawnień Esotiq & Henderson wypłaci 0,50 zł dywidendy na akcję
27/06/19 23:56 ESOTIQ & HENDERSON: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2019 r.
23:32 ESOTIQ & HENDERSON: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2019 r.
22:58 ESOTIQ & HENDERSON: Udzielenie poręczenia wekslowego w związku z zamiarem zawarcia umowy najmu nieruchomości.
22:51 ESOTIQ & HENDERSON: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna.
18/06/19 21:45 ESOTIQ & HENDERSON: Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w maju 2019 r.
14/06/19 19:02  brak uprawnień Esotiq & Henderson chce wypłacić 0,50 zł dywidendy na akcję
18:08 ESOTIQ & HENDERSON: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r. - dokumenty.
31/05/19 21:32 ESOTIQ & HENDERSON: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esotiq & Henderson S.A. na dzień 27 czerwca 2019 r.
30/05/19 22:41 ESOTIQ & HENDERSON: ESOTIQ & HENDERSON formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/05/19 21:33 ESOTIQ & HENDERSON: Zmiana daty publikacji raportu okresowego.
21:13 ESOTIQ & HENDERSON: Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w kwietniu 2019 r.
18/04/19 22:15 ESOTIQ & HENDERSON: Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w marcu 2019 r.