info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.15, godz. 13:03
kontakt
ROBINSON

Komunikaty

26/03/21 15:29  brak uprawnień Robinson Europe planuje wypłacić 0,1 zł dywidendy na akcję
15:26 ROBINSON EUROPE S.A.: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A.
15:17  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (3/2021) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A.
17/03/21 23:38  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (2/2021) Raport okresowy za I kwartał 2020/2021 roku obrotowego
26/01/21 15:59 ROBINSON EUROPE S.A.: Przystąpienie do analizy możliwych kierunków rozwoju Spółki
25/01/21 20:19 ROBINSON EUROPE S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
22/01/21 18:42 ROBINSON EUROPE S.A.: Powiadomienie o zawarciu transakcji przez osobę blisko związaną osobie pełniącej obowiązki zarządcze
18/01/21 14:58  brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty przybierają na sile; do góry idzie energetyka
14:43  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (1/2021) Raport roczny za rok obrotowy 2019/2020
27/11/20 10:03  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (7/2020) Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/20201
14/09/20 18:27  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (6/2020) Raport okresowy za III kwartał 2019/2020 roku obrotowego
07/09/20 20:26 ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
20/08/20 20:01 ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie umów kredytowych oraz wcześniejsza spłata kredytu obrotowego, kredytu w rachunku bieżącym oraz spłata kredytu Biznes Ekspres Hipoteka.
15/07/20 14:34 ROBINSON EUROPE S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
15/06/20 19:06  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (5/2020) Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za II kwartał 2019/2020 roku obrotowego