info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 21:24
kontakt
ROBINSON

Komunikaty

13/03/20 17:29 brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (3/2020) Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za I kwartał 2019/2020 roku obrotowego
06/03/20 17:04 brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (2/2020) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A.
17:00 ROBINSON EUROPE S.A.: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A.
05/03/20 13:56 brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (1/2020) Raport roczny Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za okres od 01.11.2018 roku do 31.10.2019 roku.
13/12/19 16:46 brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (14/2019) Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za IV kwartał 2018/2019 roku obrotowego
12/11/19 18:11 brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (13/2019) Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020
31/10/19 12:30 brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (12/2019) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
12/09/19 11:00 brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (11/2019) Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za III kwartał 2018/2019 roku obrotowego
21/08/19 14:03 ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym
11/07/19 14:45 brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (10/2019) Wypłata dywidendy
13/06/19 09:53 brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (9/2019) Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za II kwartał 2018/2019 roku obrotowego
23/04/19 20:07 ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym
17/04/19 18:25 brak uprawnień Robinson Europe wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję
18:23 ROBINSON EUROPE S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 kwietnia 2019 r.
18:17 brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (8/2019) Podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie wypłaty dywidendy