info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 18:39
kontakt
ROBINSON

Komunikaty

12/09/19 11:00 brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (11/2019) Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za III kwartał 2018/2019 roku obrotowego
21/08/19 14:03 ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym
11/07/19 14:45 brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (10/2019) Wypłata dywidendy
13/06/19 09:53 brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (9/2019) Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za II kwartał 2018/2019 roku obrotowego
23/04/19 20:07 ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym
17/04/19 18:25 brak uprawnień Robinson Europe wypłaci 0,07 zł dywidendy na akcję
18:23 ROBINSON EUROPE S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 kwietnia 2019 r.
18:17 brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (8/2019) Podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
18:15 brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (7/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZ ROBINSON EUROPE S.A. w dniu 17 kwietnia 2019 r.
21/03/19 15:46 brak uprawnień Robinson Europe planuje wypłacić 0,07 zł dywidendy
14:46 brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. na dzień 17 kwietnia 2019 r.
14:41 ROBINSON EUROPE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROBINSON EUROPE S.A. na dzień 17 kwietnia 2019 r.
09:36 brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (5/2019) Raport roczny Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za okres od 01.11.2017 roku do 31.10.2018 roku.
15/03/19 09:02 brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (4/2019) Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za I kwartał 2018/2019 roku obrotowego
12/03/19 17:53 brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (3/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017/2018 rok obrotowy