info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.19, godz. 00:53
kontakt
ROBINSON

Komunikaty

18/01/21 14:58  brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Wzrosty przybierają na sile; do góry idzie energetyka
14:43  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (1/2021) Raport roczny za rok obrotowy 2019/2020
27/11/20 10:03  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (7/2020) Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/20201
14/09/20 18:27  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (6/2020) Raport okresowy za III kwartał 2019/2020 roku obrotowego
07/09/20 20:26 ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
20/08/20 20:01 ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie umów kredytowych oraz wcześniejsza spłata kredytu obrotowego, kredytu w rachunku bieżącym oraz spłata kredytu Biznes Ekspres Hipoteka.
15/07/20 14:34 ROBINSON EUROPE S.A.: Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów
15/06/20 19:06  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (5/2020) Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za II kwartał 2019/2020 roku obrotowego
09:18 ROBINSON EUROPE S.A.: Otrzymanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
19/05/20 16:04 ROBINSON EUROPE S.A.: Otrzymanie decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej
23/04/20 20:16 ROBINSON EUROPE S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytowych
02/04/20 15:22 ROBINSON EUROPE S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 02 kwietnia 2020 r.
15:15  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (4/2020) Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13/03/20 17:29  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (3/2020) Raport okresowy Spółki ROBINSON EUROPE S.A. za I kwartał 2019/2020 roku obrotowego
06/03/20 17:04  brak uprawnień ROBINSON EUROPE SA (2/2020) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ROBINSON EUROPE S.A.