info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 10:20
kontakt
KINOPL

Komunikaty

30/06/21 16:15 Kino Polska TV S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
16:13 Kino Polska TV S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. na kolejną kadencję
16:10 Kino Polska TV S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie podziału zysku
16:07 Kino Polska TV S.A.: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
09/06/21 09:07  brak uprawnień Kino Polska TV liczy na dobry rok, rynek reklamowy przyspieszy w drugiej połowie '21 (wywiad)
03/06/21 00:03 Kino Polska TV S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
24/05/21 15:15 Kino Polska TV S.A.: Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2020
14/05/21 15:57  brak uprawnień Brak dywidendy Kino Polska TV bardzo dużym rozczarowaniem - Santander BM (opinia)
13/05/21 18:34 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13:59 Kino Polska TV S.A.: Wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2020
29/04/21 17:03  brak uprawnień Kino Polska TV szacuje zysk netto w I kw. na 6,36 mln zł; wzrost rdr o 51 proc.
16:49 Kino Polska TV S.A.: Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2021 r.
30/03/21 09:17  brak uprawnień Santander BM podwyższył cenę docelową dla akcji Kino Polska do 19,6 zł
25/03/21 19:50 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A.
19:43 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A.