info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.02, godz. 20:49
kontakt
KINOPL

Komunikaty

09/02/21 20:28  brak uprawnień Wprowadzenie składki z tytułu reklamy spowoduje osłabienie części mediów w Polsce - branża mediowa
08/02/21 18:29  brak uprawnień Grupa Kino Polska TV szacuje, że w '20 jej zysk netto wzrósł do 26,3 mln zł
18:17 Kino Polska TV S.A.: Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.
04/02/21 20:33 Kino Polska TV S.A.: Wstępne jednostkowe wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.
12/01/21 13:44  brak uprawnień Oglądalność kanałów grupy Kino Polska TV w '20 wzrosła do 2,3 proc.
05/01/21 11:14 Kino Polska TV S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.
19/11/20 21:14 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/10/20 16:04 Kino Polska TV S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu
07/10/20 06:40  brak uprawnień Kino Polska TV liczy na wzrost oglądalności do 2,5 proc. do końca roku (wywiad)
02/09/20 11:31  brak uprawnień Santander BM rekomenduje "kupuj" Kino Polska
21/08/20 16:27 Kino Polska TV S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
16:00 Kino Polska TV S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 21 sierpnia 2020 r.
15:47 Kino Polska TV S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie podziału zysku
15:30 Kino Polska TV S.A.: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 21 sierpnia 2020 r.
13:44  brak uprawnień Kino Polska TV nie przewiduje spadku przychodów grupy z reklam w III kw. 2020 roku