info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 19:44
kontakt
KINOPL

Komunikaty

11/10/19 17:36  brak uprawnień Kino Polska TV wezwało do sprzedaży akcji Stopklatki po 6,20 zł za sztukę
17:24 Kino Polska TV S.A.: Informacja o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Stopklatka S.A.
10/10/19 14:45 Kino Polska TV S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
14:44  brak uprawnień Kino Polska TV chce wycofać Stopklatkę z NewConnect
14:29 Kino Polska TV S.A.: Zamiar nabycia do 100% akcji spółki zależnej Stopklatka S.A. i zniesienia dematerializacji akcji
01/10/19 14:38 Kino Polska TV S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
21/08/19 22:00 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/07/19 11:32 Kino Polska TV S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
16/07/19 17:01 Kino Polska TV S.A.: Wstępne wyniki finansowe jednostki zależnej Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 r.
24/06/19 18:32 Kino Polska TV S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
18:06  brak uprawnień Kino Polska TV wypłaci 0,3 zł dywidendy na akcję
18:03 Kino Polska TV S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
17:58 Kino Polska TV S.A.: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
29/05/19 14:05 Kino Polska TV S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
16/05/19 17:41 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego