info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.26, godz. 19:40
kontakt
KINOPL

Komunikaty

02/09/20 11:31  brak uprawnień Santander BM rekomenduje "kupuj" Kino Polska
21/08/20 16:27 Kino Polska TV S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
16:00 Kino Polska TV S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 21 sierpnia 2020 r.
15:47 Kino Polska TV S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie podziału zysku
15:30 Kino Polska TV S.A.: Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 21 sierpnia 2020 r.
13:44  brak uprawnień Kino Polska TV nie przewiduje spadku przychodów grupy z reklam w III kw. 2020 roku
20/08/20 22:47  brak uprawnień Kino Polska TV zwiększyła w I półroczu przychody i wynik EBITDA, zysk netto spadł o 10 proc.
21:52 Kino Polska TV S.A.: Kino Polska TV S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30/07/20 15:50 Kino Polska TV S.A.: Zgłoszenie wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A zwołanego na dzień 21 sierpnia 2020 r.
23/07/20 14:57 Kino Polska TV S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
02/07/20 17:39 Kino Polska TV S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Kino Polska TV S.A.
17:33 Kino Polska TV S.A.: Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Kino Polska TV S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2019
01/07/20 17:31 Kino Polska TV S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej
24/06/20 15:05  brak uprawnień Zarząd Kino Polska TV rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2019 r. na kapitał zapasowy
14:53 Kino Polska TV S.A.: Wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2019